Одбор за село
 

Одлуком Председништва Српска академије наука и уметности од 3. октобра 2011. године, основан је Одбор за село, у чијем саставу су поред угледних академика и најпознатији стручњаци и јавне личности, који се у оквиру својих научних дисциплина и области свог јавног друштвеног и културног деловања баве селом и пољопривредом.

Одбор за село има првенствену обавезу да јавно подстиче и подржава научна истраживања, акционе руралне и агроекономске пројекте, националне, регионалне и локалне сеоске културне акције и манифестације, као и све друго што доприноси одрживом и свеукупном развоју српског села и пољопривреде.

Ове опште циљеве Одбор за село, поред осталог, остварује и тако што је покренуо своју јавну трибину у форми округлог стола на којој се интердисциплинарно разматрају и стручно обрађују најважнији проблеми данашњег српског села, пољопривреде и њиховог одрживог развоја. Планирано је да се тематски округли столови држе, кад год је то потребно и могуће, у неком од села или локалних и регионалних центара Србије у којима се искаже интерес за дотичну тему. Пошто је реч о акционом пројекту Одбора за село он се јавно промовише као национална културна акција под називом ''Селу у сусрет''. Сусретни карактер ове културне акције огледа се у настојању да се, са једне стране, за развој српског села и пољопривреде обезбеди неопходна системска потпора друштвене заједнице – најпре оне најближе локалне (општинске), а потом и оне најшире (државне) – те да се, са друге стране, свако село и локална заједница подстакне да само сабере, организује и активира своје сопствене развојне снаге и средства (без обзира колико они били мали и ограничени).

Свесни чињенице да села у Србији брзо пропадају и нестају, чланови Одбора за село су сачинили приручник „Зашто и како се организовати у задруге“ у којем предлажу решење како да се сељани задрже и организују на селу са циљем бољег живота и савремене производње.

Приручник садржи тридесетак страна текста са питањима и одговорима у вези са интересним организовањем земљорадника и штампаће се у тиражу од 50.000 примерака, како би заинтересовани корисници добили бесплатно примерак.

Крајем септембра, у сарадњи са Привредном комором Србије организоваће се расправа на тему „Могућности развоја сеоских подручја и улога локалне самоуправе“.

Током новембра месеца организоваће се научни скуп „Перспективе развоја села Србије: стање и проблеми“.

Закључци са националног скупа „Перспективе села у Србији“