Одељење историјских наука
 

Пројекти и одбори

 
Ф-76 Oдбор за историју 20. века
Чланови: дописни члан Љубодраг Димић, проф. др Милан Ристовић, проф. др Никола Б. Поповић (редовни члан АНУРС), проф. др Александар Растовић, др Радмила Радић, доцент др Мира Радојевић

 

Ф-78 Срби у Угарској - културна прошлост
Руководилац: академик Динко Давидов
Сарадници: др Димитрије Е. Стефановић, др Љиљана Стошић, Коста Вуковић, проф. др Бранислав Тодић, мр Душица Грбић, проф. др Петар
Крестић

 

Ф-82 Крестић В. Одбор за прикупљање и објављивање грађе о спољној политици Краљевине Србије (1903-1914)
Руководилац: академик Василије Крестић
Чланови: академик Владимир Стојанчевић, академик Милорад Екмечић, академик Динко Давидов, академик Драгољуб Живојиновић,
проф. др Војин Дабић, др Софија Божић и Мирослав Јовановић (секретар)

 

Ф-83 Стојанчевић В. Историја цивилизације у Србији у првој половини 19. века
Руководилац: академик Владимир Стојанчевић

 

Ф-89 Одбор за историју Србије у XIX веку
Руководилац: дописни члан Љубодраг Димић
академик Владимир Стојанчевић, академик Василије Крестић, академик Милорад Екмечић, дописни члан Михаило Војводић, др Славенко Терзић, др Мирослав Перишић

 

Ф-90 Византолошке теме
Руководилац: академик Љубомир Максимовић
академици Гојко Суботић, Мирјана Живојиновић, Б. Крсмановић, С. Бојанин, С. Пириватрић, Д. Џелебџић, Б. Миљковић, П. Коматина, М. Драшковић, М. Цветковић, Б. Павловић, М. Живковић, Ј. Шаранац

 

Ф-92 Одбор за историју Срба у Хрватској
Руководилац: академик Василије Крестић
академик Динко Давидов, проф. др Војин Дабић, др Софија Божић, секретар Мирослав Јовановић

 

Ф-94 Одбор за историју уметности
Руководилац: академик Гојко Суботић
проф. др Бранислав Тодић, проф. др Миодраг Марковић, доц. др Драган Војводић

 

Ф-98 Сентандрејски одбор
Руководилац: академик Динко Давидов
секретар Одбора : Јасмина Остојић
Чланови: проф. др Бранислав Тодић, проф. др Димитрије Е. Стефановић, др Љиљана Стошић, проф. др Петар Крестић, мр Душица Грбић и др Коста Вуковић (Сентандреја), секретар одбора Јасмина Остојић

 

Ф-100 Балканолошке теме
Руководилац: академик Никола Тасић
Сарадници: академик Борислав Јовановић, др Душан Т. Батаковић, др Владимир Петровић, др Сања Пилиповић, др Љубинко Раденковић,
др Биљана Сикимић, др Марија Илић, др Александра Ђурић Миловановић

 

Ф-101 Хиландарски одбор
Руководилац: академик Мирјана Живојиновић
академици: Гојко Суботић, Љубомир Максимовић, Александар Лома, проф. др Милка Чанак – Медић, проф. др Марица Шупут, др Даница Петровић, доценти: Ђорђе Бубало, Зоран Ракић и Александар Фотић, Бојан Миљковић

 

Ф-102 Политика великих сила према Србији и српском питању у 20 веку
Руководилац: академик Драгољуб Живојиновић

 

Ф-103 Грчки акти манастира Хиландара
Руководилац: академик Мирјана Живојиновић
Сарадник: Olivier Delouis, chargé de recherche au CNRS, Centre d'histoire et de civilisation de Byzance

 

Ф-114 Јашуњски манастири
Руководилац: академик Гојко Суботић

 

Ф-116 Максимовић Љ. Држава и друштво у Византији
Руководилац: академик Љубомир Максимовић

 

Ф-181 Тасић Н. Kултуре и уметност бронзаног и гвозденог доба југословенског Подунавља
Руководилац: академик Никола Тасић
Сарадници: Предраг Медовић и др Мирослав Лазић

 

Ф-139 Одбор за историју српско-руских односа
Руководилац: академик Михаило Војводић

 

Ф-222 Екмечић M. Одбор за историју Босне и Херцеговине
Руководилац: дописни члан Славенко Терзић
академик Десанка Ковачевић – Којић, академик Чедомир Попов, академик Светозар Кољевић, проф. др Душан Берић, др Милан Вaсић, др Марко Поповић, др Ђорђе Микић, проф. др Радош Љушић, проф. др Никола Поповић, др Невенка Гошић, др Ђуро Тошић

 

Ф-164 Стојан Новаковић у политици Србије
Руководилац: академик Михаило Војводић

 

Ф-57 Југославија и Совјетски Савез. Сусрети на врху.
Руководилац: дописни члан Љубодраг Димић

 

Ф-52 Подсетник трговачких књига Браће Кабужић
Руководилац: академик Десанка Ковачевић-Којић

 

Ф-53 Вардарски одбор
Руководилац: академик Владимир Стојанчевић
секретар Одбора: Јасмина Остојић
Чланови: академик: Михаило Војводић, др Љиљана Алексић-Пејковић, проф. др Владимир Бован, мр Станиша Војиновић, Миле Станић

 

Ф-55 Скордисци и староседеоци у праисторијском периоду централног Балкана
Руководилац: академик Борислав Јовановић
Сарадник: Момир Церовић, др Милица Тапавички

 

Ф-61 Србија и италијанске државе у позном средњем веку
Руководилац: академик Момчило Спремић

 

Ф-63 Европа и Срби у средњем веку
Руководилац: академик Јованка Калић
Сарадник: мр Душан Мркобрад

 

Ф-66 Грађа за историју Срба у Хрватској и Славонији
Руководилац: академик Василије Крестић
Чланови: академик Владимир Стојанчевић, академик Милорад Екмечић, академик Драгољуб Живојиновић, дописни члан Михаило Војводић и др Љиљана Алексић Пејковић

 

Одбор за археологију САНУ

 
Ф-185 Археолошка грађа Србије
Руководилац: академик Борислав Јовановић
Сарадник: др Александар Капуран

 

Ф-69 Неолитске и енеолитске културе и археометалургија у централној и источној Србији
Руководилац: академик Борислав Јовановић
Сарадник: др Драгана Антоновић

 

Ф-70 Tасић Н. ФОНТЕС
Руководилац: академик Никола Тасић
др Предраг Медовић, Милорад Гирић, др Владимир Петровић

 

Међуодељенски одбори

 
Ф-144 МО за проучавање Косова и Метохије
Руководилац: академик Михаило Војводић
Чланови: проф. др Рада Стијовић, секретар, академици: Стеван Карамата, Светомир Арсић Басара, Владимир Стојанчевић, Гојко Суботић, Јованка Калић, Слободан Реметић, Данило Баста, дописни чланови: Часлав Оцић, Коста Чавошки, проф. др Божидар Јовановић, проф. др Милица Грковић, проф. др Јелка Ређеп, проф. др Радош
Љушић, проф. др Милован Секулић, проф. др Владимир Бован, проф. др Радивоје Младеновић, проф. др Драган Војводић, др Славенко
Терзић, др Харун Хасани

 

МЕЂУАКАДЕМИЈСКА САРАДЊА

 
ф-71 Истраживање археолошких култура на територијама Бугарске и Србије
Руководилац: академик Никола Тасић

 

Одељење за математику, физику и гео-науке
Одељење хемијских и биолошких наука
Одељење техничких наука
Одељење медицинских наука
Одељење језика и књижевности
Одељење друштвених наука
Одељење историјских наука
Одељење ликовне и музичке уметности
Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу
Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Крагујевцу
Академијски одбори

 
Претраживање: