Одељење друштвених наука
 

Пројекти и одбори

 
ф-50 Oдбор за истраживања на пројекту "Филозофија између истока и запада"
Руководилац: академик Данило Баста
проф. др Часлав Копривица, академик Алекса Буха (АНУРС), проф. др Зоран Кинђић, проф. др Радосав Пушић

 

Ф-54 Oдбор за изворе српског права
Руководилац: академик Коста Чавошки
секретар Одбора: др Биљана Марковић,
академик Јованка Калић, академик Војислав Становчић, Данило Баста, проф. др Љубомирка Кркљуш, проф. др Љубиша Лазаревић, проф. др Срђан Шаркић, проф. др Сима Аврамовић, проф. др Гордана Јовановић, проф. др Мирјана Стефановски, проф. др Андрија Веселиновић, проф. др Татјана Суботин Голубовић, доц. др Ђорђе Бубало, др Ђурица Крстић, др Станоје Бојанин

 

Ф-56 Oдбор за економске науке
Руководилац: академик Часлав Оцић
др Никола Зелић, проф. др Благоје Бабић, проф. др Оскар Ковач, проф. др Милутин Ћировић, проф. др Драгана Гњатовић, проф. др Ивица Стојановић, проф. др Биљана Богићевић Миликић, др Маринко Бошњак, проф. др Рајко Буквић, проф. др Милан Вујовић, проф. др Зорица Младеновић, проф. др Снежана Грк, проф. др Верољуб Дугалић, проф. др Миомир Јовановић, проф. др Слободан Котлица, проф. др Никола Маленовић, проф. др Дејан Миљковић, проф. др Војислав Митић, проф. др Драгана Митровић, проф. др Милован Митровић, проф. др Ђорђе Попов, проф. др Гојко Рикаловић, проф. др Драгољуб Симоновић, проф. др Биљана Стојановић, др Божо Стојановић, проф. др Борислав Стојков, проф. др Бранко Урошевић, проф. др Здравко Шолак, проф. др Ђорђе Ђукић, др Бранислав Бујишић, др Исидора Љумовић, проф. др Ђорђе Игњатовић, проф. др Славољуб Лекић, проф. др Млађен Ковачевић, проф. др Зоран Аранђеловић, др Небојша Катић, проф. др Дејан Молнар, проф. др Милан Шојић, проф. др Спасоје Тушевљак, проф. др Милан Еремић, проф. др Душан Вујовић, проф. др Миленко Џелетовић, др Драгутин Словић, дипл. ек.Миодраг Скулић, проф. др Бојан Димитријевић, проф. др Јелена Станковић, секретар Јасмина Вељић

 

Ф-62 Одбор за филозофију и друштвену теорију
Руководилац: дописни члан Александар Костић
Чланови: академик Коста Чавошки, академик Часлав Оцић, др Мирко Зуровац, др Илија Марић, Триво Инђић, др Драган Симеуновић (секретар)

 

Ф-68 Oдбор за проучавање становништва
Руководилац: академик Часлав Оцић
академик Владимир Стојанчевић, др Ејуб Кучук, проф. др Анђелка Милић, Трипо Мулина, др Чланови: академик Владимир Стојанчевић, проф. др Анђелка Милић,
проф. др Нила Капор Стануловић, проф. др Бранислав Ђурђев, проф. др
Миломир Степић, проф. др Светлана Радовановић, проф. др Владимир Гречић, проф. др Слободан Ћурчић, проф. др Саша Кицошев, проф. др Мирјана Бобић, проф. др Ема Миљковић, проф. др Мирјана Девеџић, проф. др Синиша Мишић, проф. др Биљана Радивојевић, проф. др Милош Банићевић, др Мирослав Рашевић, др Ејуб Кучук, др Катарина Седлецки, др Ана Гавриловић, др Мирјана Рашевић, др Весна Лукић, др Владимир Никитовић, др Драго Његован, др Марина Благојевић, др Гордана Војковић, др Мирчета Вемић, др Јелена Мргић-Радојчић, мр Горан ПеневСарадници: проф. др Александра Вранеш, проф. др Милена Спасовски, др Милош Немањић, мр Јелена Стоилковић, мр ВластаКокотовић, секретар Јасмина Остојић

 

Ф-184 Комисија за проучавање живота и обичаја Рома
Руководилац: академик Тибор Варади
секретар Одбора: Доцент др Горан Башић
Чланови: Проф. емеритус СВЕНКА САВИЋ, Проф. др ДРАГОЉУБ ЂОРЂЕВИЋ, Проф. др БОЖИДАР ЈАКШИЋ, Проф. др ВЛАДИМИР МАЦУРА, Проф. др МАРСЕЛ КУРТИЈАДЕ, Проф. др ЗЛАТА ВУКСАНОВИЋ-МАЦУРА, Др РАЈКО ЂУРИЋ, Др АЛЕКСАНДРА МИТРОВИЋ, Др ДРАГОЉУБ АЦКОВИЋ, Др БИЉАНА СИКИМИЋ, Др ДРАГАН ТОДОРОВИЋ, Др МАРИЈА АЛЕКСАНДРОВИЋ, Мр БАЈА САИТОВИЋ

 

Ф-170 Два века српске уставности
Руководилац: академик Коста Чавошки

 

Међуодељенски одбори

 
Ф-183 Међуодељењски одбор за проучавање мањина и људских права
Руководилац: академик Војислав Становчић
секретар Одбора: др Горан Башић,
Чланови: академици Тибор Варади, Дејан Деспић, Владимир Стојанчевић и Динко Давидов, дописни чланови Михаило Војводић 157и Небојша Радуновић, проф. др Вучина Васовић, проф. др Димитрије Е. Стефановић, проф. др Вукашин Павловић, проф. др Маријана Пајванчић, проф. др Миодраг Јовановић, проф. др Драгољуб Ђорђевић,
проф. др Тамаш Корхец, проф. др БранкоЋупурдија, др Драгана Радојичић, др Младена Прелић, др Биљана Сикимић, Стеван Бугарски и Петар Ластић, проф.др Михај Н. Радан

 

Одељење за математику, физику и гео-науке
Одељење хемијских и биолошких наука
Одељење техничких наука
Одељење медицинских наука
Одељење језика и књижевности
Одељење друштвених наука
Одељење историјских наука
Одељење ликовне и музичке уметности
Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу
Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Крагујевцу
Академијски одбори

 
Претраживање: