Одељење језика и књижевности
 

Пројекти и одбори

 
ф-39 Одбор за ономастику
Руководилац: академик Александар Лома
Чланови: проф. др Љиљана Црепајац, проф. др Драгољуб Петровић, проф. др Милица Грковић, проф. др Радојица Јовићевић, др Звездана Павловић, проф. др Мато Пижурица, проф. др Недељко Богдановић, академик АНУРС Слободан Реметић, др Јованка Радић (секретар)
Сарадник: др Мирјана Петровић‑Савић

 

Ф-40 Лингвистичка славистика као предмет научне критике и историографије
Руководилац: академик Предраг Пипер

 

Ф-43 Одбор за критичка издања српских писаца
Руководилац: дописни члан Слободан Грубачић
академик Милосав Тешић, Предраг Пипер, Александар Лома

 

Ф-44 Одбор за Речник српскохрватског књижевног и народног језика
Руководилац: академик Милосав Тешић
академик Иван Клајн, дописни члан Александар Лома, дописни члан Предраг Пипер, академик АНУРС Слободан Реметић, др Драгољуб Петровић, др Даринка Гортан – Премк, др Љубомир Поповић, др Мато Пижурица, др Мирослав Николић, др Милица Радовић – Тешић, др Душан Витас, др Стана Ристић (у својству руководиоца пројекта)

 

Ф-45 Oдбор за проучавање историје књижевности
Руководилац: дописни члан Злата Бојовић
Чланови: академик АНУРС Радован Вучковић, проф. др Душан Иванић, проф. др Милан Радуловић, проф. др Станиша Тутњевић

 

Ф-46 Старословенски одбор
Руководилац: академик Јасмина Грковић-Мејџор
Чланови: мр Душица Грбић, проф. др Наташа Драгин, проф. др Гордана Јовановић, проф. др Томислав Јовановић, проф. др Радојица Јовићевић,
проф. др Љиљана Јухас, Катарина Мано-Зиси, Радомир Петровић, мр Виктор Савић (секретар Одбора), проф. др Прибислав Симић, Радоман
Станковић, проф. др Татјана Суботин-Голубовић, проф. др Светлана Томин, проф. др Ирена Шпадијер

 

Ф-47 Одбор за народну књижевност
Руководилац: академик Нада Милошевић-Ђорђевић
Чланови: др Мирјана Детелић, академик Светозар Кољевић, др Миодраг Матицки, проф. др Снежана Самарџија, доцент др Немања Радуловић

 

Ф-48 Oдбор за српски језик у светлу савремених лингвистичких теорија
Руководилац: академик Милорад Радовановић
Чланови: академик Иван Клајн, академик Александар Лома, академик Предраг Пипер, дописни члан Јасмина Грковић Мејџор

 

Ф-179 Oдбор за Етимолошки речник српског језика
Руководилац: академик Александар Лома
Чланови: академик Иван Клајн, дописни члан Јасмина Грковић‑Мејџор, дописни члан Миро Вуксановић, проф. др Даринка Гортан-Премк,
проф. др Мато Пижурица, академик АНУРС Слободан Реметић и проф. др Софија Милорадовић

 

Ф-157 Одбор за српски језик и књижевност у поређењу са другим језицима и књижевностима
Руководилац: академик Предраг Пипер
академик Иван Клајн, дописни чланови: Александар Лома, Милорад Радовановић и проф. др Ненад Крстић

 

Међуакадемијски одбори

 
Ф-111 Међуакадемијски одбор за дијалектолошки атлас
Руководилац: академик Александар Лома
Чланови: академик Бранислав Остојић, академик АНУРС Слободан Реметић, проф. др Драгољуб Петровић, проф. др Мато Пижурица, проф.
др Недељко Богдановић, проф. др Милан Драгичевић, проф. др Софија Милорадовић, проф. др Радивоје Младеновић, др Рада Стијовић и
доцент др Никола Рамић

 

Одељење за математику, физику и гео-науке
Одељење хемијских и биолошких наука
Одељење техничких наука
Одељење медицинских наука
Одељење језика и књижевности
Одељење друштвених наука
Одељење историјских наука
Одељење ликовне и музичке уметности
Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу
Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Крагујевцу
Академијски одбори

 
Претраживање: