Одељење медицинских наука
 

Пројекти и одбори

 
Ф-19 Енергетски метаболизам у нормалним и патолошким стањима
Руководилац: академик Зоран Л. Ковачевић

 

Ф-21 Акутни коронарни синдром. Од вулнераилног плака до вулнерабилног пацијента
Руководилац: академик Миодраг Остојић
Сарадници: академик Владимир Кањух, проф. др Драгана Шобић, проф. др Миљко Ристић, проф. др Босиљка Вујисић-Тешић, проф. др Милан Недељковић, доцент др Јелена Степановић, доцент др Бранко Белеслин, доцент др Горан Станковић, доцент др Синиша Стојковић, доцент др Ана Ђорђевић-Дикић, доцент др Ивана Недељковић, доцент др Милица Деклева, доцент др Наташа Марковић, др Војислав Гига, др Татјана Потпара, др Данијела Трифуновић, проф. др Весна Стојанов,
проф. др Бранко Јаковљевић, др Милан Добрић, др Нина Дјукановић, др Милорад Тешић, др Ивана Станковић, др Ана Ушћумлић, др Марина Личина, Младен Остојић и други младји сарадници Клинике
за кардиологију, КЦС, Клинички центар Србије, Београд. У пројекат је укључен и CNR, Institute for clinical physiology из Пизе Италија, са Eugenio Picano-м, иностраним чланом САНУ

 

Ф-23 Историја српске медицине
Руководилац: академик Радоје Чоловић
академици Владимир Кањух (председник), Љубисав Ракић и Зоран Ковачевић и дописни члан Мирослав Симић

 

Ф-27 Инсулинска резистенција: упоредна анализа улоге у настанку и развоју дијабетеса, атеросклерозне васкуларне болести и неуродегенеративних обољења.
Руководилац: академик Небојша Лалић

 

Ф-28 Истраживање генетичке основе дегенеративних болести централног нервног система
Руководилац: академик Владимир Костић

 

Ф-30 Истраживање патолошкe морфологије и морфолошко-клиничких корелација кардиоваскуларних болести (укључујућу и историјске аспекте)
Руководилац: академик Владимир Кањух
Сарадници: академици Миодраг Остојић, Нинослав Радовановић и Небојша Лалић, дописни чланови Ђорђе Радак, Небојша Радуновић и Петар Сеферовић Изван САНУ(азбучним редом): др Небојша Антонијевић, проф. др Раде Бабић, проф. др Бела Балинт, проф. др Бранко Белеслин,
проф. др Зорана Васиљевић, проф. др Душан Велимировић, проф. др Љиљана Гојковић-Букарица, проф. др Драган Динчић, др Снежана Кањух, др Младен Кочица, проф. др Јован Кошутић,
проф. др Софија Ластић-Малетић, проф. др Весна Лачковић,проф. др Слободан Маринковић, проф. др Јасмина Марковић-Липковски, проф. др Горан Милашиновић, проф. др Милан Недељковић, доцeнт др Александар Николић, проф. др Александра Новаковић, доцeнт др Дејан Опрић, проф. др Сашо Рафајловски, проф. др Горан Станковић, проф. др Ђурица Стојшић, доцeнт др Небојша Тасић, проф. др Вујадин Татић, проф. др Гордана Теофиловски-Парапид, др Вера Тодоровић,
проф. др Нада Чемерлић-Aђић

 

Ф-31 Одбор за имунологију и алергологију
Руководилац: академик Миодраг Чолић
Сарадници: проф. др Драгана Вучевић, доцент др Саша Василијић, Ивана Мајсторовић, Ана Драгичевић, Сергеј Томић, Јелена Ђокић, Иван
Рајковић, Душан Михајловић и Милан Марковић, проф. др Бела Балинт, доцeнт др Драган Газивода, проф. др Биљана Божић, Наташа Илић, др Љиљана Софронић, др Тања Џопалић, др Ребека Рудолф, академик Љубисав Ракић и другић

 

Ф-34 Koнтролни механизми у регулацији телесне тежине у гојазних особа
Руководилац: академик Драган Мицић
академик Владимир Костић, проф. др Вера Поповић-Бркић, проф. др Александра Кендерешки, доцент др Мирјана Шумарац-Думановић, др Сандра Пекић, др Мирјана Докнић, др Горан Цвијовић

 

Ф-35 Истраживање молекуларних механизама програмиране смрти ћелија
Руководилац: академик Владимир Бумбаширевић
Сарадници: проф. др Иванка Марковић, професор др Александра Исаковић, доцент др Тамара Кравић-Стевовић, доцент др Андрија Богдановић, др Љубомир Јаковић

 

Ф-36 Истраживања ендемске нефропатије и тумора уротелијума у Србији
Руководилац: академик Владисав Стефановић

 

Ф-58 Експериментална и клиничка истраживања биолошки активних супстанци (конвулзанти, антиконвулзанти и пептиди спавања) на ексцитабилност централног нервног система
Руководилац: академик Веселинка Шушић
проф. др Оливера Станојловић, др Славко Јанковић, др Драган Хрнчић, академик Драган Мицић, доцент др Александра Рашић–Марковић, академик Владимир Костић, др Јасна Шапоњић

 

Ф-73 Скрининг карцинома простате
Руководилац: академик Јован Хаџи-Ђокић
академици Зоран Ковачевић, Владимир Кањух, проф. др Иван Игњатовић, проф. др Јасенко Ђозић, проф. др Миодраг Лазић, доцент др Миодраг Аћимовић, доцент др Дејан Драгичевић, доцент др Драгослав Башић, др Видосав Чоловић, др Зоран Филиповић, др Милан Петровић, др Драган Јовановић, др Владимир Стаменковић, др Валентин Кресе, др Радослав Радосављевић, др Јосиф Мику, проф. др Јасмина Марковић-Липковски, др Предраг Дреноваковић, проф. др Новак Миловић, др Силвана Лукић

 

Ф-140 Одбор за хуману репродукцију
Руководилац: академик Небојша Радуновић

 

Ф-81 Изучавање фетоплацентног развоја у трудноћи насталој асистираном фертилизацијом
Руководилац: академик Небојша Радуновић

 

Ф-84 Електронска анализа текстуре плака у превенцији и лечењу рестенозе након каротидне ендартеректомије
Руководилац: академик Ђорђе Радак

 

Ф-85 Д. Коморбидитет депресије и дијабетеса - међународно испитивање клиничких манифестација и клиничких путева
Руководилац: академик Душица Лечић-Тошевски
Ко-руководилац: академик Небојша Лалић

 

Ф-77 Значај антирефлуксне хируршке процедуре наокн ендоскопске радиофреквентне аблационе технологије у лечењу болесника BARRET-овим једњаком
Руководилац: академик Предраг Пешко

 

Ф-126 Одбор за мултидисциплинарна истраживања шећерне болести
Руководилац: академик Небојша Лалић
Сарадници: академици Владимир Кањух, Владимир С. Костић, Миодраг Остојић, Љубиша Ракић, Владимир Бумбаширевић, Војислав Лековић, Драган Мицић, Владислав Стефановић, Миодраг Чолић, дописни чланови Душица Лечић Тошевски, Петар Сеферовић, Небојша Радуновић, Ђорђе Радак
Сарадници изван САНУ: проф. др Мирослава Замаклар, проф. др Светозар Дамјановић, проф. др Александра Јотић, проф. др Катарина Лалић, проф. др Милан Недељковић, доцент др Бранко Белеслин, проф. др Надежда Човичковић Штернић, проф. др Марина Светел, проф. др Елка Стефанова, проф. др Марија Мостарица Стојковић и проф. др Иванка Марковић

 

Ф-60 Одбор за ендокринологију и утицај природних фактора
Руководилац: академик Драган Мицић
Чланови: академици: Љубиша Ракић, Веселинка Шушић, Владимир Кањух, Миодраг Остојић, Владимир Костић, Владимир Бумбаширевић, Небојша Лалић, проф. др С. Дамјановић, проф. др В. Поповић-Бркић, проф. др С. Антић, проф. др Е. Стокић, проф. др В. Трајковић

 

Ф-86 Одбор за туморе урогениталног тракта
Руководилац: академик Јован Хаџи-Ђокић
академици: Зоран Ковачевић, Владимир Кањух; дописни чланови: Владислав Стефановић и Предраф Пешко; проф. др Цане Тулић, проф. др Иван Игњатовић, проф. др Јасенко Ђозић, проф. др Татјана Симић, проф. др Миодраг Лазић, проф. др Јасмина Марковић Липковски, проф. др Татјана Пакмезовић, проф. др Стојан Радић, др Синиша Радуловић, др Даница Буквић и др Томислав Пејчић (секретар Одбора)

 

Ф-33 Одбор за кардиоваскуларну патологију
Руководилац: академик Владимир Кањух
Чланови: академици Миодраг Остојић (секретар), Нинослав Радовановић, Драган Мицић, Миодраг Чолић, Радоје Чоловић и Небојша Лалић; дописни чланови: Ђорђе Радак, Небојша Радуновић
и Петар Сеферовић. Изван САНУ (азбучним редом): проф. др Зорана Васиљевић-Покрајчић, проф. др Душан Велимировић, проф. др Љиљана Гојковић-Букарица, проф. др Михајло Здравковић, проф. др
Стеван Илић, др Снежана Кањух (технички секретар), проф. др Софија Ластић-Малетић, проф. др Весна Лачковић, проф. др Вујадин Мујовић,
проф. др Велибор Обрадовић, проф. др Бојан Стојнић, проф. др Ђурица Стојшић, проф. др Вујадин Татић, проф. др Гордана Теофиловски-
Парапид и проф. др Милица Чоловић
Инострани чланови: Дентон Кули, Јевгениј Иванович Чазов, Василиос Танопулос, Еуђенио Пикано, Феликс Унгер, Павлос Тутузас, Гаетано Тиене, Дренка Шећеров-Зечевић, Александар Лазаревић, Душко Вулић и Момир Поленаковић

 

Ф-20 Оптимизирање (индивидуализација) лечења карцинома ректума коришћењем предиктивних молекуларно-генских биомаркера
Руководилац: дописни члан Зоран Кривокапић

 

Ф-29 Дефинисање оптималних биомеханичких услова за стварање коштаног ткива при корекцији деформитета екстремитета и конструкција хируршког корективног уређаја
Руководилац: дописни члан Милорад Митковић
Сарадници: академик Јован Хаџи Ђокић, академик Радоје Чоловић,дописни члан Ђорђе Радак, доцент др Саша Миленковић, доцент др Иван Мицић, др Предраг Стојиљковић и др Милан Митковић

 

Ф-192 Срчана инсуфицијенција: унапређење превенције, дијагностике, лечења и рехабилитације
Руководилац: дописни члан Петар Сеферовић
Сарадници: академици Владимир Кањух, Нинослав Радовановић, Јован Хаџи Ђокић, Небојша Лалић и Војислав Лековић, дописни чланови Ђорђе Радак и Небојша Радуновић
Ван САНУ (азбучним редом): Милика Ашанин, Раде Бабић, Босиљка Вујисић-Тешић, Владан Вукчевић, Горан Давидовић, Марина Дељанин-Илић, Синиша Димковић, Драган Динчић, Слободан Додић
(Сремска Каменица), Ивана Живковић, Стеван Илић, Бранислава Ивановић, Љиљана Јововић, Димитра Калимановска-Оштрић, Младен
Кочица, Катарина Лалић, Ружица Максимовић, Иван Милинковић, Александар Н. Нешковић, Петар Оташевић, Синиша У. Павловић, Андрија Павловић, Биљана Путниковић, Горица Радовановић, Славица
Радовановић, Арсен Д. Ристић, Дејан Симеуновић, Драган В. Симић, Горан Станковић, Нада Чемерлић Аџић

 

Ф-41 Одбор за сомнологију
Руководилац: академик Веселинка Шушић
Чланови: академик Владимир Костић, академик Драган Мицић, дописни члан Душица Лечић Тошевски, дописни члан Ђорђе Радак, Мирослава Јашовић Гашић, Оливера Станојловић, Славко Јанковић, Драгослав Сокић, Никола Иланковић, Јасна Шапоњић, Драган Хрнчић, Александра Рашић Марковић

 

Ф-132 Биомедицинска истраживања у стоматологији
Руководилац: академик Војислав Лековић

 

Ф-135 Хомеостатски механизми и регулациони системи понашања
Руководилац: академик Љубиша Ракић
Сарадници: др Сабера Руждијић, проф. др Мирјана Стојиљковић, др Селма Каназир, др Сања Пековић, проф. др Надежда Недељковић, др Александра Младеновић, др Ирена Лаврња, др Десанка Милановић, др Весна Пешић, др Милка Перовић, др Данијела Стојков (Савић), др Ивана Бјелобаба, др Сања (Шубашић) Дацић, др Милица Пешић, проф. др Светлана Жунић, др Јасна Банковић, др Тијана Анђелковић, др Милорад Гојковић, Лидија Лазаревић, др Иван Милошевић, др Љубица Рогач

 

Ф-115 Међуодељенски одбор за сиду
Руководилац: академик Миодраг Чолић
Чланови: проф. др Марија Мостарица-Стојковић, проф. др Гордана Коњевић, академик Небојша Лалић, проф. др Новица Милићевић, проф. др Немања Дамјанов, проф. др Мирјана Богић, проф. др Слободан Апостолски, проф. др Душан Стефановић, др Љиљана Софронић, др Гордана Богдановић

 

МЕЂУАКАДЕМИЈСКА САРАДЊА

 
Ф-38 Неуробиолошка основа понашања
Руководилац: академик Љубиша Ракић

 

Одељење за математику, физику и гео-науке
Одељење хемијских и биолошких наука
Одељење техничких наука
Одељење медицинских наука
Одељење језика и књижевности
Одељење друштвених наука
Одељење историјских наука
Одељење ликовне и музичке уметности
Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу
Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Крагујевцу
Академијски одбори

 
Претраживање: