Одељење техничких наука
 

Пројекти и одбори

 
Ф-131 Tеоријска и експериментална истраживања металних конструкција и њихов утицај на савремено пројектовање и извођење
Руководилац: академик Никола Хајдин
Сарадници: проф. др Томислав Игић, проф. др Душко Лучић, проф. др Растислав Мандић, доцент др Братислав Стипанић, доцент др Ненад Марковић, Драгана Турнић

 

Ф-133 Нумеричка симулација електромагнетских поља
Руководилац: академик Антоније Ђорђевић
доцент др Марија Стевановић (рођена Николић),
доцент др Драган Олћан

 

Ф-134 Развој материјала и структура са јаким електронским корелацијама
Руководилац: академик Зоран В. Поповић

 

Ф-150 Микро и нано сензори засновани на резонантним структурама или отпорним танкослојним структурама и адсорпционо-десорпционим процесима
Руководилац: академик Зоран Ђурић
Ивана Јокић, Милија Сарајлић, Зоран Николић и Жарко Лазић

 

Ф-155 Нумеричке технике и базе података за развој плазма технологије за примене у микроелектроници и нанотехнологијама
Руководилац: академик Зоран Петровић
Сарадници: др Гордана Маловић, др Саша Дујко, др Драгана Марић, др Ана Банковић, Јасмина Мирић, Данко Бошњаковић, Срђан Марјановић

 

Ф-156 Прецизна мерења наизменичних струја
Руководилац: академик Петар Миљанић

 

Ф-194 Синтеза и карактеризација нових, висококвалитетних материјала за примену у електроници и соларној енергетици
Руководилац: академик Пантелија Николић
Сарадници: др Обрад Алексић, проф. др Владимир Благојевић, проф. др Стеван Ђурић, др Дана Васиљевић-Радовић, др Мариа Весна Николић, др Олга Цветковић, др Милољуб Луковић, Ненад Николић, Зорка Ђурић, Стеван Вујатовић

 

Ф-196 Савремени проблеми струјне технике
Руководилац: академик Владан Ђорђевић
Светислав Чантрак, Милош Павловић, Цветко Црнојевић, Милан Лечић, Невена Стевановић, Снежана Милићев и Александар Ћоћић, Дарко Раденковић

 

Ф-198 Проучавање консолидације савремене техничке керамике
Руководилац: академик Момчило М. Ристић
проф. др Алекса Маричић, проф. др Горан Станишић, проф. др Драгица Минић, проф. др Владимир Павловић, др Нина Обрадовић, др Вера Павловић, мр Сузана Филиповић, Дарко Косановић, Јелена Живојиновић, др Изабела Тимофеева (Институт за проблеме науке о материјалима НАН Украјине, Кијев), др Леонид Прјадко (Институт за проблеме науке о материјалима НАН Украјине, Кијев);

 

Ф-216 Нове математичке методе у теорији конструкција, теорији еластичности и теорији пластичности
Руководилац: академик Ђорђе Злоковић
проф. др Миодраг Несторовић, проф. др Ташко Манески

 

Ф-137 Развој система за сензорну стимулацију са циљем сензорно моторних функција
Руководилац: академик Дејан Поповић
Милош Д. Костић

 

Ф-138 Методе рачунарске интелигенције у саобраћајном инжењерству
Руководилац: академик Душан Теодоровић

 

Ф-141 Наноструктуре у условима ограничења наметнутих параметрима средине
Руководилац: дописни члан Велимир Радмиловић

 

Ф-64 Проблеми формулисања и решавања математичких модела који описују кретање, стабилност и оптимални облик еластичних и високоеластичних штапова
Руководилац: академик Теодор Атанацковић

 

МЕЂУАКАДЕМИЈСКА САРАДЊА

 
Ф-148 Кондезатори са великом диелектричном константом за наномеморије
Руководилац: академик Нинослав Стојадиновић

 

Одељење за математику, физику и гео-науке
Одељење хемијских и биолошких наука
Одељење техничких наука
Одељење медицинских наука
Одељење језика и књижевности
Одељење друштвених наука
Одељење историјских наука
Одељење ликовне и музичке уметности
Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу
Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Крагујевцу
Академијски одбори

 
Претраживање: