Одељење хемијских и биолошких наука
 

Пројекти и одбори

 
ф-16 Адаптивне границе популационо-генетичке полиморфности
Руководилац: академик Драгослав Маринковић
проф. др Оливера Милошевић-Ђорђевић, доцент др Снежана Станић, др Дарко Грујичић

 

Ф-24 Проучавање молекуларних механизама укључених у одржавање плурипотентности и диференцијације матичних ћелија
Руководилац: академик Милена Стевановић
Сарадници: др Марија Мојсин, др Андријана Клајн, др Јелена Поповић, др Марија Швиртлих

 

Ф-67 Хоролошки и еколошки чиниоци диференцијације орофитске флоре Србије
Руководилац: академик Владимир Стевановић
др Марјан Никетић, проф. др Дмитар Лакушић

 

Ф-80 Нови биоактивни молекули засновани на природним производима
Руководилац: академик Богдан Шолаја
др Дејан Опсеница, Живота Селаковић

 

Ф-97 Погледи у молекуле који мењају свет
Руководилац: академик Живорад Чековић

 

Ф-128 Порекло, структура и особине орг. супстанци седимената у функц. заштите жив. сред. и трагање за новим изворима енергије
Руководилац: академик Драгомир Виторовић
проф. др Бранимир Јованчићевић, доцент др Ксенија Стојановић

 

Ф-152 Хемијска и биохемијска реактивност природних хидрохинона и њихових деривата
Руководилац: академик Мирослав Гашић
"Сарадници: академик Богдан Шолаја, проф. др Душан Сладић, проф. др Зоран Вујчић, проф. др Драгана Милић, др Зоран Кљајић,др Мирослава Вујчић, др Марио Златовић, др Ирена Новаковић,
др Наталија Крстић, мр Татјана Божић, мр Татјана Коп, Срђан Туфегџић, Јована Вилипић, Марко Јеремић"

 

Ф-165 Еколошка и генетичка истраживања популација Dosophila subobscura централног Балкана
Руководилац: академик Марко Анђелковић
проф. др Марина Стаменковић-Радак, др Татјана Савић

 

Ф-166 Теоријско проучавање вибрационо-електронске спреге у четвороатомским молекулима
Руководилац: академик Миљенко Перић

 

Ф-167 Еволуција сложених особина у лабораторијским и природним популацијама
Руководилац: дописни члан Никола Туцић
Сарадници: проф. Др Биљана Стојковић, Урош Савковић и Мирко Ђорђевић

 

Ф-168 Наслеђивање квалитета уља у F1 и F2 генерацији код INBRED линија сунцокрета
Руководилац: академик Драган Шкорић
др Синиша Јоцић, мр Звонимир Сакач

 

Ф-174 Истраживања у математичкој хемији
Руководилац: академик Иван Гутман
"др Борис Фуртула, др Славко Раденковић,
др Јелена Ђурђевић"

 

Ф-188 Хемијска карактеризација и биолошка активност секундарних метаболита, самониклих, лековитих биљака централног Балкана
Руководилац: дописни члан Слободан Милосављевић
др Влатка Вајс, проф. др Веле Тешевић, др Ивана Аљанчић, доцент др Ирис Ђорђевић, др Нина Тодоровић, др Снежана Трифуновић, мр Милка Јадранин, мр Иван Вучковић, мр Дејан Гођевац, мр Љубодраг Вујисић, мр Борис Мандић и
мр Мирослав Новаковић

 

Ф-190 Електрокатализа у савременим процесима конверзије енергије
Руководилац: академик Славко Ментус
Сарадници: проф. Др Гордана Ћирић-Марјановић, проф. др Никола Цвјетићанин, доцент др Игор Пашти, доцент др Ивана Стојковић, Немања Гаврилов, Милица Вујковић

 

Ф-193 Развој нових синтетичких метода и њихова примена у синтези природних производа и биолошки активних једињења
Руководилац: дописни члан Радомир Н. Саичић
Сарадници: доцент др Зорана Ферјанчић, др Радомир Матовић, др Милена Трмчић, Бојан Вуловић, Милош Трајковић, Јасна Марјановић, Весна Баланац

 

Ф-195 Упоредна морфологија и молекуларна филогенија ернофидних гриња
Руководилац: дописни члан Радмила Петановић
Сарадници: доцент др Биљана Видовић, др Татјана Цврковић, Dr. Philipp Chetverikov

 

Међуодељенски одбори

 
Ф-110 MO Човек и животна средина
Руководилац: академик Марко Анђелковић
Чланови: академици Драгомир Виторовић, Паула Путанов, Драгослав Маринковић, Гојко Суботић, Живорад Чековић, Видојко Јовић, Данило Баста и Владимир Стевановић, дописни члан Часлав Оцић,
проф. др Петар Пфендт, проф. др Ивица Радовић, проф. др Драган Веселиновић, др Бранко Караџић, др Воислав Васић, др Зорка Вукмировић, проф. др Милутин Љешевић и др Нешко Нешковић
Сарадници: проф. др Лидија Амиџић, проф. др Драган Марковић, проф. др Иван Гржетић, проф. др Бранимир Јованчићевић, др Милка Аврамов
Ивић, др Јагош Раичевић, проф. др Драган Марковић, проф. др Мирјана
Војновић-Милорадов и доцент др Драгица Бркић
Секретар: Вера Батина

 

Ф-220 Међуодељењски одбор за проучавање живота и дела српских научника
Руководилац: академик Владан Ђорђевић
Чланови: академици Драгослав Маринковић, Живорад Чековић, Антоније Ђорђевић, Драган Шкорић, Владимир Бумбаширевић, Радоје Чоловић, Војислав Лековић и Зоран Поповић,
дописни чланови Ђорђе Радак, Славенко Терзић, Злата Бојовић и Бранислав Јеленковић,
проф. др Александар Грубић, проф. др Снежана Бојовић, др Раде Дацић, проф. др Драгослав Шумарац, проф. др Александар Николић и др Срђан Рудић
Секретар: Вера Батина

 

Ф-59 Одбор за село
Руководилац: академик Драган Шкорић
Чланови: проф. др Милован Митровић, потпредседник, академик Живорад Чековић, академик Драгомир Виторовић, дописни члан Часлав Оцић, проф. др Данило Томић, проф. др Живојин Петровић, проф. др Ђура Стевановић, проф. др Миладин Шеварлић, проф. др Наталија
Богданов, проф. др Драго Цвијановић, проф. др Снежана Ђекић, проф. др Биљана Вељковић, проф. др Зорица Васиљевић, Никола Стојшић, Бранислав Гулан, Радош Бајић, Владика шабачки Лаврентије, проф. др Нада Видић, проф. др Ратко Лазаревић и Војислав Станковић Секретар: Вера Батина

 

Ф-14 МО за проучавање фауне Србије
Руководилац: дописни члан Радмила Петановић
Научни секретар: др Георг Џукић
Чланови: академик Душан Чампраг, дописни члан Радмила Петановић, др Драга Јанковић, проф. др Смиљка Шимић, др Воислав Васић, проф. др Љубодраг Михајловић, проф. др Жељко Томановић, проф. др Зоран Марковић и проф. др Анте Вујић
Сарадници: др Иво Караман, доцент др Александар Ћетковић, доцент др Имре Кризманић, доцент др Љиљана Томовић, др Љиљана Анђус и др Милан Радивојевић Секретар: Вера Батина

 

Ф-13 Међуодељењски одбор за флору и вегетацију
Руководилац: академик Владимир Стевановић
академик Драган Шкорић, проф. др Јелена Блаженчић, проф. др Пал Божа, мр Олга Васић, проф. др Радиша Јанчић, др Марко Сабовљевић, проф. др Слободан Јовановић, проф. др Петар Марин, проф. др Владимир Ранђеловић, проф. др Мирко Цвијан, др Дмитар Лакушић, мр Марјан Никетић, проф. др Раде Цвјетичанин, др Саша Орловић, Вера Батина (секретар)

 

МЕЂУАКАДЕМИЈСКА САРАДЊА

 
Ф-169 Гашић M. Сарадња са Бугарском академијом
Руководилац: академик Мирослав Гашић
др Влатка Вајс, др Ивана Аљанчић, проф. др Веле Тешевић, проф. др Душан Сладић, др Марио Златовић, мр Ивана Миловановић, др Снежана Трифуновић, доцент др Ирис Ђорђевић, мр Милка Јадранин, др Теодора Јанковић

 

Ф-211 Гашић М. Изоловање и хемијска и биохемијска карактеризација једињења са биолошком активношћу из морских организама
Руководилац: академик Мирослав Гашић
проф. др Душан Сладић, проф. др Катарина Анђелковић, др Зоран Кљајић, др Зоран Вујчић, др Марио Златовић, мр Татјана Божић, мр Ивана Пајић, мр Наташа Божић, мр Ирена Новаковић, Срђан Туфегџић

 

Ф-214 Маринковић Д. Екофизиолошке основе аквакултуре
Руководилац: академик Драгослав Маринковић
академик Марко Анђелковић, др Жељко Вучинић,
др Слободан Регнер, др Александар Хегедиш, др Зоран Гачић, др Бранислав Мићковић

 

Одељење за математику, физику и гео-науке
Одељење хемијских и биолошких наука
Одељење техничких наука
Одељење медицинских наука
Одељење језика и књижевности
Одељење друштвених наука
Одељење историјских наука
Одељење ликовне и музичке уметности
Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу
Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Крагујевцу
Академијски одбори

 
Претраживање: