Заједнички истраживачки пројекти Српске академије наука и уметности и Пољске академије наука
 

Обавештење:

Позив за предлагање заједничких пројеката у оквиру сарадње САНУ—БАН
за период 2017-2019. године
 

Назив теме
Нове аноде у горивим спреговима : електролитички процеси на Pt - Bi легурама

Наша институција
ИХТМ Др Амалија Трипковић

Инострана институција
Институт за катализу и површинску хeмију ПАН Др Анджеј Ковал

 

Назив теме
Културни идентитет на Балкану (етничке, верске, језичке везе)

Наша институција
Балканолошки институт САНУ Др Љубинко Раденковић

Инострана институција
Институт за славистичке студије ПАН Др Јоланта Сујецка

 

Назив теме
Софтверска средства у WEB сервисима и семантичком WEB-у

Наша институција
ПМФ Универзитета у Новом Саду Др Зоран Будимац

Инострана институција
Институт за компјутерске науке ПАН Др Станислав Амброскијевић

 

Назив теме
Нискоенергетске ексцитације у магнетним наночестицама

Наша институција
Институт за физику у Београду Др Небојша Ромчевић

Инострана институција
Институт за физику ПАН Др Витолд Доброволски

 

Назив теме
СЛОВЕНИ НА ГРАНИЦИ ВИЗАНТИЈСКЕ ДРЖАВЕ

Наша институција
Др Вујадин Иванишевић Археолошки институт

Инострана институција
Др Марцин Волозин Институт за археологију и етнологију ПАН

 

Назив теме
КОХЕРЕНТНО ПРИПРЕМЉЕНА СРЕДИНА - НОВЕ ОСОБИНЕ И ПРИМЕНЕ

Наша институција
Институт за физику Универзитета у Београду Pуководилац: доп. члан Бранислав Јеленковић

Инострана институција
Институт за физику Јагелонског универзитета Pуководилац: академик Војћех Гаулик

 

Назив теме
АРХЕОЛОГИЈА НА ГРАНИЦАМА: МАТЕРИЈАЛНА КУЛТУРА НА ГРАНИЦАМА И У ПОГРАНИЧНИМ ОБЛАСТИМА ПОЉСКЕ И СРБИЈЕ У СРЕДЊЕМ ВЕКУ

Наша институција
Археолошки институт Руководилац: др Вујадин Иванишевић

Инострана институција
Институт за археологију и етнологију Пољске академије наука Руководилац: др Марцин Волошин

 

 

Претраживање: