Заједнички истраживачки пројекти Српске академије наука и уметности и Мађарске академије наука
 

Обавештење:

Позив за предлагање заједничких пројеката у оквиру сарадње САНУ—БАН
за период 2017-2019. године
 

Назив теме
Терани динаридског афинитета у панонском подручју (панонски басен и његов обод)

Наша институција
Српска академија наука и уметности, Одбор за геодинамику руководиоци пројекта: академик Стеван Карамата и доп. члан Милан Судар

Инострана институција
Мађарска академија наука, Геолошка истраживачка група руководиоци пројекта: проф. др Јанош Хас и др Шандор Ковач

 

Назив теме
Структурна и физичка испитивања течних кристала

Наша институција
Универзитет у Новом Саду, Институт за физику руководилац пројекта: др Душанка Ж. Обадовић координатор у САНУ : академик Пантелија Николић

Инострана институција
Истраживачки институт за физику чврстог стања и оптику руководилац пројекта: др Нандор Ебер

 

Назив теме
Развој и упоредне студије хемијских дозиметара и система за процесну контролу у радијационим технологијама

Наша институција
ИНН „Винча“ - Радијациона јединица за индустријску стерилизацију руководилац пројекта: мр Бојана Шећеров

Инострана институција
Мађарска академија наука, Институт за изотопе руководилац пројекта: др Андраш Ковач

 

Назив теме
Функционални полимери-радијациона синтеза

Наша институција
Институт нуклеарних наука "Винча" руководилац пројекта: др Един Суљоврујић

Инострана институција
Мађарска академија наука, Институт за изотопе и хемију површина Руководилац пројекта: др Агнеш Сафрани

 

Назив теме
Испитивања из области земљишта и агрохемије
Вредновање дуготрајних стационираних пољских огледа (утицај земљишног стреса на њивске биљке)
Разматрање препорука за примену ђубрива (принципи и методе)
Загађивање земљишта и њивских биљака токсичним елементима (тешки метали)

Наша институција
Научни институт за ратарство и повртарство, Нови Сад руководилац пројекта: проф. др Рудолф Кастори, др Мира Пуцаревић

Инострана институција
Мађарска академија наука, Институт за земљиште и агрикултурну хемију руководилац пројекта: проф.др Имре Кадар

 

Назив теме
Дискретна математика и њена примена

Наша институција
Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет руководилац пројекта: академик Александар Ивић, проф.др Војислав Петровић

Инострана институција
Институт за математику "Алфред Рени" Мађарске академије наука руководилац пројекта: др Ђула О.Х. Катона

 

Назив теме
Модерни правци мађарске књижевности

Наша институција
Универзитет у Новом Саду, Катедра за мађарски језик руководилац пројекта: проф. др Корнелија Фараго

Инострана институција
Институт за књижевност Мађарске академије наука руководилац пројекта: проф. др Гергељи Анђалоши

 

Назив теме
Музика и плес као колективно знање, друштвени обичај и културно наслеђе у пост-комунистичким земљама

Наша институција
Српска акдемија наука и уметности, Музиколошки институт руководилац пројекта: др Даница Петровић

Инострана институција
Мађарска академија наука, Музиколошки институт Руководилац пројекта: др Ласло Фелфолди

 

Назив теме
Хибридни модели разлагања гаса и формирање плазме

Наша институција
Институт за физику, Лабораторија за гасну електронику руководилац пројекта : академик Зоран Петровић

Инострана институција
Мађарска академија наука Истраживачки институт за физику чврстог стања и оптику руководилац пројекта : др Кинга Куташи

 

Назив теме
КОМПАРАТИВНА ИЗУЧАВАЊА ГЕОЛОШКЕ ЕВОЛУЦИЈЕ ДИНАРИДА И ПАНОНСКЕ ОБЛАСТИ

Наша институција
Српска академија наука и уметности, Одбор за геодинамику руководилац пројекта: доп. члан Милан Судар

Инострана институција
Мађарска академија наука Геолошка истраживачка група руководиоци пројекта: проф. др Јанош Хас

 

Назив теме
ИСПИТИВАЊА КРИПТОГАМНЕ ФЛОРЕ (БРИОФИТА, ЛИШАЈЕВА) И БИОДИВЕРЗИТЕТА У СРБИЈИ И МАЂАРСКОЈ, НАРОЧИТО У ХАБИТАТИМА РЕТКИХ ВРСТА

Наша институција
Српска академија наука и уметности Одељење хемијских и биолошких наука руководилац пројекта: академик Владимир Стевановић

Инострана институција
Мађарски национални природњачки музеј Департман за ботанику руководилац пројекта: др Петер Одор

 

Назив теме
КОМПАРАТИВНА СТУДИЈА IN VITRO НЕУРАЛНЕ ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈЕ ЕМБРИОНАЛНИХ МАТИЧНИХ И ЕМБРИОНАЛНИХ КАРЦИНОМСКИХ ЋЕЛИЈЕ АНАЛИЗОМ ПРОФИЛА ГЕНСКЕ ЕКСПРЕСИЈЕ И МЕЂУЋЕЛИЈСКЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

Наша институција
Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду Одбор за биомедицинска истраживања САНУ руководилац пројекта: академик Љубиша Ракић

Инострана институција
Институт за експерименталну медицину МАН руководилац пројекта: др Габор Сабо

 

Назив теме
МОДЕРНИ ПРАВЦИ МАЂАРСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Наша институција
Универзитет у Новом Саду Одсек за мађарски језик и књижевност руководилац пројекта: проф.др Корнелија Фараго

Инострана институција
Институт за књижевност МАН руководилац пројекта : проф.др Гергељ Анђалоши

 

Назив теме
КУЛТУРА И ИДЕНТИТЕТ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА: МАЂАРИ У СРБИЈИ - СРБИ У МАЂАРСКОЈ

Наша институција
Етнографски институт САНУ руководилац пројекта: др Младена Прелић

Инострана институција
Етнографски институт МАН руководилац пројекта: др Илдико Ландграф

 

 

Претраживање: