Заједнички истраживачки пројекти Српске академије наука и уметности и Црногорске академије наука и умјетности
 

Обавештење:

Позив за предлагање заједничких пројеката у оквиру сарадње САНУ—БАН
за период 2017-2019. године
 

Назив теме
Проучавање фосилне флоре и фауне Црне Горе

Наша институција
САНУ

Инострана институција
ЦАНУ академик Гордан Караман

 

Назив теме
Елементи ретких земаља у бокситима Никшићке жупе

Наша институција
САНУ дописни члан Видојко Јовић

Инострана институција
ЦАНУ

 

Назив теме
Каталитички проблеми у заштити околине

Наша институција
САНУ Међуодељењски одбор за катализу академик Паула Путанов

Инострана институција
ЦАНУ Технолошки факултет проф.др Милета Ивановић

 

Назив теме
Изоловање, хемијска и биолошка карактеризација једињења са биолошком активношћу из морских организама

Наша институција
САНУ академик Мирослав Ј. Гашић

Инострана институција
ЦАНУ Институт за биологију мора, Котор др Зоран Кљајић

 

Назив теме
Биодиверзитет копна, слатких вода и мора

Наша институција
САНУ академик Драгослав Маринковић Биолошки факултет проф.др Ивица Радовић

Инострана институција
ЦАНУ Институт за биологију мора у Котору проф. Сретен Мандић

 

Назив теме
Аквакултура угрожених рибљих врста и њена примена у заштити и реституцији природних популација

Наша институција
САНУ академик Драгослав Маринковић

Инострана институција
ЦАНУ

 

Назив теме
Неуробиолошке студије на морским организмима

Наша институција
САНУ академик Љубиша Ракић

Инострана институција
ЦАНУ Институт за биологију мора у Котору проф.др Иван Милошевић

 

Назив теме
Примењена механика

Наша институција
САНУ Одељење техничких наука академик Никола Хајдин

Инострана институција
ЦАНУ Технички факултет у Подгорици проф. др Душко Лукић

 

Назив теме
Истраживања археолошког локалитета Дукља

Наша институција
САНУ академик Слободан Душанић

Инострана институција
ЦАНУ

 

Назив теме
Дијалектолошки атлас

Наша институција
САНУ Одељење језика и књижевности Међуакадемијски одбор за дијалектолошке атласе Институт за српски језик САНУ

Инострана институција
ЦАНУ

 

Назив теме
Националне мањине

Наша институција
САНУ Одељење друштвених наука Међуодељењски одбор за проучавање мањина и људских права дописни члан Војислав Становчић

Инострана институција
ЦАНУ

 

Назив теме
Положај наших сународника у Албанији

Наша институција
САНУ Одељење друштвених наука Међуодељењски одбор за проучавање мањина и људских права дописни члан Војислав Становчић

Инострана институција
ЦАНУ

 

Назив теме
Стратешке концепције економског развоја

Наша институција
САНУ Одељење друштвених наука дописни члан Часлав Оцић

Инострана институција
ЦАНУ

 

Назив теме
КРАЉЕВСТВО СРБА, ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА - ИЗБОР ГРАЂЕ ИЗ АРХИВА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ
СА УВОДНОМ СТУДИЈОМ

Наша институција
САНУ Одељење историјских наука

Инострана институција
ЦАНУ Одјељење друштвених наука Академик Владо Стругар

 

Назив теме
РАД НА ИСТОРИЈСКИМ ТЕМАМА - ВЕЗЕ И ОДНОСИ ЦРНЕ ГОРЕ И СРБИЈЕ ОД ПОЧЕТКА 19. ВИЈЕКА ДО 1918. ГОДИНЕ

Наша институција
САНУ Одељење историјских наука

Инострана институција
ЦАНУ Одјељење друштвених наука Академик Миомир Дашић

 

Назив теме
ЕТНИЧКИ ИДЕНТИТЕТ ЦРНОГОРАЦА И СРБА У МИНУЛОМ И НАШЕМ ВРЕМЕНУ

Наша институција
САНУ Одељење друштвених наука

Инострана институција
ЦАНУ Одјељење друштвених наука Академик Петар Влаховић

 

Назив теме
ПОРОДИЦА И ПОРОДИЧНИ ЖИВОТ У ЦРНОЈ ГОРИ
И СРБИЈИ ОД XIX ДО XXI ВИЈЕКА

Наша институција
САНУ Одељење друштвених наука Етнографски институт САНУ

Инострана институција
ЦАНУ Одјељење друштвених наука Академик Петар Влаховић

 

 

Претраживање: