Заједнички истраживачки пројекти Српске академије наука и уметности и Румунске академије
 

Обавештење:

Позив за предлагање заједничких пројеката у оквиру сарадње САНУ—БАН
за период 2017-2019. године
 

Назив теме
Финслерова геометрија и ПДЕ

Наша институција
Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду руководилац: академик Стеван Пилиповић

Инострана институција
Политехнички универзитет у Букурешту руководилац: проф.др Владимир Балан
Одељење за математику, физику и гео-науке прихватило пројекат; финансијске обавезе припадају САНУ у првој години подржаће га финансијски ПМФ у Новом Саду

 

Назив теме
Квартарна стратиграфија терасног система Ђердапа

Наша институција
Одељење за математику, физику и гео науке САНУ Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ руководилац: доп. члан Владица Цветковић

Инострана институција
Институт за спелеологију РА руководилац: др Данијел Верес
Одељење за математику, физику и гео-науке прихватило пројекат; финансијске обавезе припадају САНУ;

 

Назив теме
Истраживање фундаменталних процеса у лабораторији плазме

Наша институција
ИНН „Винча“ руководилац: др Бојан Радак

Инострана институција
Национални институт за ласере, плазму и радијациону физику РА руководилац: проф. Јон Михаилеску
ИНН „Винча“ прихватила сарадњу и финансијске обавезе; Одељење за математику одобрило тему

 

Назив теме
Ласером произведене плазме: спектроскопска дијагностика и примене у фотонским и био нанотехнологијама

Наша институција
Институт за физику Универзитета у Београду руководилац: академик Никола Коњевић

Инострана институција
Национални институт за ласере, плазму и радијациону физику РА руководилац: проф.др Јон Михаилеску
Одељење техничких наука прихватило пројекат; финансијске обавезе припадају САНУ

 

Назив теме
Механизми реакције у геополимерској конверзији неорганског отпада у корисне материје

Наша институција
Институт за физику Универзитета у Београду руководилац: академик Зоран Поповић ИНН „Винча“ руководилац: др Бранко Матовић

Инострана институција
Институт за физичку хемију „Илие Мургулеску“ РА руководиоци: др Виктор Фрут, др Енико Волсеанов
Академик З. Поповић договорио се са директором ИНН „Винча“ о заједничком учешћу у сарадњи; трошкови би се делили по пола између САНУ и „Винче“; Одељење техничких наука одобрило тему

 

Назив теме
Физичко-хемијска карактеризација хетерополи једињења

Наша институција
Факултет за физичку хемију Универзитета у Београду руководилац: проф.др Иванка Холцлајтнер Антуновић

Инострана институција
Институт за хемију РА у Темишвару руководилац: др Александру Попа
Факултет за физичку хемију прихватио наставак сарадње и финансијске обавезе; Одељење хем. и биол. наука одобрило

 

Назив теме
Компаративна студија станишта и мера заштите јесетарских врста риба у Србији и Румунији

Наша институција
Институт за мултидисциплинарна истраживања Универзитета у Београду руководилац: др Мирјана Ленхарт

Инострана институција
Институт за биологију РА руководилац: др Кристина Санду
ИМСИ прихватио сарадњу, али тренутно не може да финансира размену; Одељење хем. и биолошких наука одобрило

 

Назив теме
Улога гликокоњугата у ћелијској апоптози, опстанку и регенерацији нервног система

Наша институција
Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ руководилац: др Селма Каназир

Инострана институција
Биолошки институт РА руководилац: академик Октавијан Попеску
ИБИСС ће вероватно прихватити али без размене у наредном периоду; Одељење медицинских наука одобрило, без финансијских обавеза за САНУ

 

Назив теме
Антрополошко-лингвистичка и социолингвистичка истраживања српског и румунског Баната

Наша институција
Одељење језика и књижевности САНУ руководилац: др Биљана Сикимић

Инострана институција
Институт за лингвистику РА Руководилац: др Марија Марин
Одељење одобрило наставак рада на пројекту; ради се о пројекту Одељења, а не Балканолошког института, иако је руководилац сарадник БИ; због тога је САНУ од почетка рада сносила финансијске обавезе

 

Назив теме
Идентитет и акултурација Срба у Румунији

Наша институција
Одељење друштвених наука САНУ Међуодељењски одбор за проучавање мањина и људских права руководилац: академик Војислав Становчић сарадник: др Горан Башић

Инострана институција
Институт за друштвена истраживања РА, Крајова руководилац: мр Михаи Фифор Институт за етнографију и фолклор РА, Букурешт руководилац: др Кармен Обадеану
Одељење одобрило наставак сарадње; финансијске обавезе припадају САНУ

 

Назив теме
Срби у Румунији и румунско-југословенске везе у другој половини 20. века

Наша институција
Одељење друштвених наука САНУ руководилац: академик Војислав Становчић сарадник: др Биљана Сикимић

Инострана институција
Институт за банатске студије РА у Темишвару руководилац: др Миодраг Милин
Одељење прихватило пројекат; финансијске обавезе припадају САНУ

 

Назив теме
Банатска енциклопедија

Наша институција
Завод за културу војвођанских Румуна руководилац: Коста Рошу

Инострана институција
Институт за банатске студије РА у Темишвару руководиоци: проф. Кришу Даскалу, проф. Доина Даскалу
Завод за културу војвођанских Румуна прихвата финансијске обавезе; Одељење историјских наука неће учествовати у сарадњи; Одељење друштвених наука дало сагласност да се тема укључи у план

 

Назив теме
Економске идеје и институције на Балкану у 19. и 20. веку

Наша институција
Одељење друштвених наука САНУ Одбор за економске науке руководилац: дописни члан Часлав Оцић

Инострана институција
Одељење одобрило пројекат; финансијске обавезе припадају САНУ

 

Назив теме
Везе између праисторијских заједница са обе стране Дунава

Наша институција
Одељење историјских наука САНУ руководилац: академик Никола Тасић

Инострана институција
Археолошки институт РА у Јашију руководилац: др Магда Лазаровићи
Одељење историјских наука прихватило пројекат; финансијске обавезе припадају САНУ

 

Назив теме
Археологија Ђердапа

Наша институција
Одељење историјских наука САНУ руководилац: академик Борислав Јовановић

Инострана институција
Комисија за Ђердап РА Руководилац: др. Влад Винтила Зира
Одељење историјских наука прихватило пројекат; финансијске обавезе припадају САНУ

 

Назив теме
Нематеријално културно наслеђе у карпатској области и Банату - Румунија и Србија

Наша институција
Музиколошки институт САНУ руководилац: др Јелена Јовановић

Инострана институција
Институт за етнографију и фолклор „Константин Браилоју“ РА руководиоци: академик Сабина Испас
Музиколошки институт прихватио сарадњу и финансијске обавезе; Одељење ликовне и музичке уметности одобрило укључење теме

 

Назив теме
МАГНЕТСКА, ЕЛЕКТРИЧНА И ОПТИЧКА ИСТРАЖИВАЊА МАТЕРИЈАЛА ПЕРОВСКИТНЕ И ФЛУОРИТНЕ СТРУКТУРЕ

Наша институција
Институт за физику, Центар за физику чврстог стања Pуководилац: академик Зоран Поповић

Инострана институција
Институт за физичку хемију Румунске академије Pуководлац: др Виктор Фрут

 

Назив теме
Упоредна истраживања доњокредних наслага Resita-Moldova Nouă (јужни Карпати, Румунија) и Кучај зоне (Карпато-балканиди, источна Србија)

Наша институција
Одбор за палеофлору и палеофауну Одељења за математику, физику и гео-науке (руководилац: доп. члан Милан Судар)

Инострана институција
Одсек за геологију Универзитета Бабеш-Болај у Клужу (руководилац: доп. члан РА Јон Букур)

 

 

Претраживање: