Заједнички истраживачки пројекти Српске академије наука и уметности и Националне академије наука Белорусије
 

Обавештење:

Позив за предлагање заједничких пројеката у оквиру сарадње САНУ—БАН
за период 2017-2019. године
 

Назив теме
Радијациона својства нискотемпературне плазме и гасних пражњења

Наша институција
Одељење ма математику, физику и гео-науке САНУ руководилац: академик Никола Коњевић

Инострана институција
Институт за молекуларну и атомску физику НАНБ руководилац: академик Виктор С. Бураков

 

 

Претраживање: