Заједнички истраживачки пројекти Српске академије наука и уметности и Македонске академије наука и уметности
 

Обавештење:

Позив за предлагање заједничких пројеката у оквиру сарадње САНУ—БАН
за период 2017-2019. године
 

Назив теме
АЛГЕБАРСКЕ И КОМБИНАТОРНЕ СТРУКТУРЕ СА ПРИМЕНАМА

Наша институција
Одељење за матматику, физику и гео-науке руководилац: академик Драгош Цветковић

Инострана институција
МАНУ руководилац: академик Дончо Димовски

 

Назив теме
ГЕОДИНАМИКА ИСТОЧНОГ ОБОДА ВАРДАРСКЕ ЗОНЕ

Наша институција
Одељење за математику, физику и гео-науке руководилац: доп. члан Владица Цветковић

Инострана институција
МАНУ руководилац: академик Глигор Јовановски

 

Назив теме
ПРЕСЕЦИ СУДАРНИХ ПРОЦЕСА ЛАКИХ АТОМСКИХ И МОЛЕКУЛСКИХ ЧЕСТИЦА У ФУЗИОНИМ ГРАНИЧНО-ДИВЕРТОРСКИМ ПЛАЗМАМА

Наша институција
Одељење техничких наука САНУ руководилац: академик Зоран Петровић

Инострана институција
МАНУ руководилац: академик Ратко Јанев

 

Назив теме
ЕТИОПАТОГЕНЕТСКА ИСТРАЖИВАЊА ЕНДЕМСКЕ НЕФРОПАТИЈЕ

Наша институција
Одељење медицинских наука руководилац: академик Владисав Стефановић

Инострана институција
МАНУ руководилац: академик Момир Поленаковић

 

Назив теме
УМЕТНОСТ У 19. ВЕКУ - ДЕБАРСКА ШКОЛА

Наша институција
Одељење историјских наука руководилац: академик Динко Давидов

Инострана институција
МАНУ руководилац: академик Цветан Грозданов

 

Назив теме
Међусобне македонско - српске књижевне везе 19. и 20. века

Наша институција
Одељење језика и књижевности руководилац проф. др Александар Јерков

Инострана институција
МАНУ академик МиланЂурчинов

 

Назив теме
Језик као запис културе у етнолошкој и лингвистичкој анализи на релацији Србија и Македонија

Наша институција
Одељење језика и књижевности, Одбор за српски језик и књижевност у поређењу са другим језицима и књижевностима руководилац др Драгана Радојичић

Инострана институција
Истраживачки центар за ареалну лингвистику МАНУ руководилац академик Зузана Тополињска

 

 

Претраживање: