Заједнички истраживачки пројекти Српске академије наука и уметности и Академије наука Чешке Републике
 

Обавештење:

Позив за предлагање заједничких пројеката у оквиру сарадње САНУ—БАН
за период 2017-2019. године
 

Назив теме
Истраживање нових биоактивних секундарних метаболита

Наша институција
Одељење хемијских и биолошких наука САНУ координатори: академик Мирослав Гашић и доп. члан Никола Туцић Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство руководилац: др Бранка Васиљевић

Инострана институција
Институт за микробиологију АНЧР руководилац: др Мирослав Флигер

 

Назив теме
Пластицитет и стабилност металних конструкција

Наша институција
Одељење техничких наука САНУ руководилац: академик Никола Хајдин

Инострана институција
Институт за теоријску и примењену механику АНЧР, Праг руководилац: др Мирослав Шкалоуд

 

Назив теме
Програм наставе и размене студената постдипломских студија неуронауке

Наша институција
Институт за физиологију и биохемију Биолошког факултета руководилац: др Павле Анђус Центар за мултидисциплинарне студије БУ руководиоци: др Жељко Вучинић, др Станко Стојиљковић

Инострана институција
Институт за физиологију АНЧР руководилац: др Хана Земкова

 

Назив теме
Српско-чешке и чешко-српске везе кроз музичку сцену и извођаче

Наша институција
Одељење ликовне и музичке уметности САНУ Музиколошки институт САНУ руководилац: др Даница Петровић

Инострана институција
Институт за етнологију АНЧР руководилац: доц. др Љубомир Тилнер

 

Назив теме
Византолошке студије

Наша институција
Византолошки институт САНУ руководилац: доп. члан Љубомир Максимовић

Инострана институција
Институт за славистику АНЧР руководиоци: др Владимир Вавжинек, др Лубомира Хавликова

 

Назив теме
Палеословенистика

Наша институција
Одељење језика и књижевности САНУ Институт за српски језик САНУ руководилац: др Гордана Јовановић

Инострана институција
Институт за етнологију АНЧР руководилац: мр Вацлав Чермак

 

Назив теме
Културне и књижевне везе између истока и запада

Наша институција
Балканолошки институт САНУ руководилац: др Мирјана Детелић

Инострана институција
Институт за славистику АНЧР руководилац: мр Марсел Черни

 

Назив теме
Рукописи и други документи о чешко-јужнословенским везама

Наша институција
Архив САНУ

Инострана институција
Институт за славистику АНЧР руководилац: мр Марсел Черни

 

Назив теме
Друштвене трансформације након 1989. године

Наша институција
Етнографски институт САНУ

Инострана институција
Етнолошки институт АНЧР

 

Назив теме
ВИШЕКОМПОНЕНТНИ МЕТАЛНИ СИСТЕМИ И НАНОСТРУКТУРНИ МАТЕРИЈАЛИ СА РАЗЛИЧИТИМ ФУНКЦИОНАЛНИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА

Наша институција
ИХТМ - Центар за материјале и металургију руководилац: др Надежда Талијан

Инострана институција
Институт за физику материјала АНЧР руководилац: др Томаш Жак

 

 

Претраживање: