Заједнички истраживачки пројекти Српске академије наука и уметности и Словачке академије наука
 

Обавештење:

Позив за предлагање заједничких пројеката у оквиру сарадње САНУ—БАН
за период 2017-2019. године
 

Назив теме
Анализа и пројектовање мостова са косим затегама

Наша институција
Српска академија наука и уметности, Институт техничких наука САНУ руководилац пројекта: академик Никола Хајдин

Инострана институција
Словачка академија наука, Институт за конструкције и архитектуру

 

Назив теме
Проучавање геолошко-тектонских корелација између Алпских и Преалпских целина западних и јужних Карпата и Вардарске зоне и њихова палеотектонска еволуција

Наша институција
Одељење за математику, физику и гео-науке САНУ, Одбор за палеофлору и палеофауну САНУ руководилац:доп. члан Милан Судар
руководилац: академик Стеван Карамата

Инострана институција
Геолошки институт Словачке академије наука руководилац: др Јозеф Возар

 

Назив теме
Интеракције инсулин рецепторског система и система ренин –ангиотензин у физиолошким и патофизиолошким стањима

Наша институција
Институт за нуклеарне науке “Винча” Лабораторија за молекуларну биологију и ендокринологију руководилац: др Невена Рибарац-Степић

Инострана институција
Лабораторија за регулацију метаболизма Институт за експерименталну ендокринологију Словачка академија наука Руководилац пројекта: др Штефан Зорад

 

Назив теме
КУЛТУРНИ И ДРУШТВЕНИ ТРАНСФОРМАЦИЈСКИ ПРОЦЕСИ У СЛОВАЧКОЈ И СРБИЈИ
а) Комуникацијски процеси - етницитет, миграције, друштвена и културна размена

Наша институција
Етнографски институт САНУ руководилац : проф. др Драгана Радојичић руководилац подтеме : Мирослава Лукић Крстановић

Инострана институција
Институт за етнологију Словачке академије наука руководилац : проф. др Габријела Килианова

 

 

Претраживање: