Одбор за образовање Председништва САНУ чине следећи чланови САНУ: академици Милева Првановић, Ђорђе Злоковић, Драгомир Виторовић, Иван Клајн, Љубомир Максимовић, Милосав Марјановић, Миљенко Перић и Иван Јефтић, као и дописни чланови Никола Туцић и Милица Стевановић. Спољни чланови Одбора су универзитетски професори: др Иван Ивић, др Ратко Јанков, др Стеван Јокић, др Софија Пекић, др Ана Пешикан, др Јулијана Вучо, др Ђорђе Кадијевић, др Раде Живаљевић и др Предраг Јаничић. За председника овог Одбора биран је М. Марјановић, а за секретара Ј. Вучо.

Потпором Министарства просвете Републике Србије формиран је овај Електронски архив Одбора који има улогу отворене трибине. Наиме, Архив је, преко своје интернет адресе, доступан свим заинтересованим лицима. У структурном погледу, раздељен је у три одељка: Дискусије, Прилози и Информације.

Одељак Дискусије је место где се покрећу нека актуелна питања образовања и износе ставови и мишљења. То је, наравно, и место за укрштање аргумената.

Одељак Прилози је место за обраду неког специфичног питања (али би таква обрада била више личнo виђење, а мање студија по том питању, па тако Архив не треба схватати као електронску форму стручно-научног часописа).

Ваше прилоге  за горња двa одељка шаљите на е-mail адресу Одбора, који ће их разматрати и по процени увршћавати у овај Архив.

Одељак Информације упућује читаоце на податке о неким, за образовање важним документима (наслови књига и чланака, њихове интернет адресе и сл.). То је и место где се саопштавају информације битне за рад Одбора. 

 

ТРИБИНА ЈУН, 2017 – ДИСКУСИЈА О АКЦИОНОМ ИСТРАЖИВАЊУ ПРОШИРЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ СЕОСКЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Белешке са трибине са закључцима

ТРИБИНА 1, 2017 – САДРЖАЈИ КУРСА МАТЕМАТИКЕ НА УЧИТЕЉСКИМ ФАКУЛТЕТИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

ТРИБИНА 3, 2016 – Разматрање разлога који би водили реформи осмогодишње основне школе

Трибина II, 2016: Истраживачки приступ у образовању за одрживи развој – ресурси за наставнике развијени у оквиру пројеката Рука у тесту, EU-Fibonacci и EU-sustain и искуство наставника у школама Србије