Актуелно
 

Учешће Српске академије наука и уметности у унутрашњем дијалогу о Косову и Метохији: прилози чланова и одељења САНУ

Српска академија наука и уметности објавила је 22. марта 2018. године публикацију у издању Председништва САНУ под насловом Учешће Српске академије наука и уметности у унутрашњем дијалогу о Косову и Метохији: прилози чланова и одељења САНУ. Публикација се састоји из два дела: у првом делу садржани су појединачни погледи и ставови чланова САНУ, у форми ауторских текстова или ауторизованих дискусија са скупова одељења САНУ, док други део садржи два библиографска прилога, са готово шест стотина библиографских јединица за период од 1945. до 2007. године. Библиографски су пописана научна, културно-историјска и књижевно-историјска издања која је Српска академија наука и уметности објавила у вези са Косовом и Метохијом, са индексима наслова и имена чланова САНУ и научних сарадника који су се више деценија, са научно-стручног аспекта, бавили том проблематиком.

„Председништво САНУ недвосмислено потврђује да је наша институција у пуној мери спремна и отворена да целом процесу дијалога пружи не само размишљања и ставове својих чланова, већ и своју стручно-научну и сваку другу експертску помоћ из области које њени чланови или одбори покривају или се њима дужи низ година континуирано и систематски баве (укључујући идентификацију и заштиту културне и уметничке баштине српског народа на Косову и Метохији).“
(Уводна реч председника САНУ академика Владимира С. Костића)

 

 

PlanPlus