Контакт
 
Српска академија наука и уметности
Адреса: Кнез Михаилова 35
11000 Београд
Тел: (011) 2027-106, (011) 2027-253
Факс: (011) 2182-825
Е-пошта: sasadir@sanu.ac.rs

 

Председништво
Тел: (011) 2027-252
Факс: (011) 2638-792
Е-пошта: presidency@sanu.ac.rs

 

Сарадња са медијима
Драгана Младеновић
Тел: (011) 2027-182, (011) 218 06 71
Е-пошта: prsluzba@sanu.ac.rs

 

Управник послова САНУ
Тел: (011) 2027-106
Факс: (011) 2182-825
Е-пошта: SASAdir@sanu.ac.rs

 

Служба за међународну и међуакадемијску сарадњу
Тел: (011) 2639-008, (011) 2027-176
Факс: (011) 2639-008
Е-пошта: sasa.international@sanu.ac.rs

 

Служба за издавачку делатност
Тел: (011) 2027-154
Е-пошта: izdavacka@sanu.ac.rs

 

 
Одељење за математику, физику и гео-науке
Тел: (011) 2639-960, (011) 2027-199
Е-пошта: omfg-hb@sanu.ac.rs

 

Одељење хемијских и биолошких наука
Тел: (011) 2639-960, (011) 2027-199
Е-пошта: omfg-hb@sanu.ac.rs

 

Одељење техничких наука
Тел: (011) 2637-562, (011) 2027-226
Факс: (011) 2637-562
Е-пошта: otmn@sanu.ac.rs

 

Одељење медицинских наука
Тел: (011) 2637-562, (011) 2027-226
Факс: (011) 2637-562
Е-пошта: otmn@sanu.ac.rs

 

Одељење језика и књижевности
Тел: (011) 2027-225
Е-пошта: ojklmu@sanu.ac.rs

 

Одељење друштвених наука
Тел: (011) 2027-232
Е-пошта: oidn@sanu.ac.rs

 

Одељење историјских наука
Тел: (011) 2027-232
Е-пошта: oidn@sanu.ac.rs

 

Одељење ликовне и музичке уметности
Тел: (011) 2027-225
Е-пошта: ojklmu@sanu.ac.rs

 

 
Архив САНУ
Тел: (011) 2027-118
Е-пошта: arhiv@sanu.ac.rs

 

Библиотека САНУ
Тел: (011) 2639-120, (011) 2027-260
Факс: (011) 2639-120
Е-пошта: Andjelka.Mirosavljevic@bib.sanu.ac.rs
 
Одељење за набавку и размену
Тел: (011) 2027-217
Е-пошта: Milena.Cibin@bib.sanu.ac.rs
 
Одељење за услуге читаоцима
Тел: (011) 2637-514, (011) 2027-239
Е-пошта: katalog@bib.sanu.ac.rs

 

Галерија САНУ
Тел: (011) 2180-671, (011) 3342-400 / 244,130,143,242
Факс: (011) 2027-201
Е-пошта: Galerija.SANU@sanu.ac.rs
 
Концерти
Тел: (011) 2027-167
 
Изложбе
Тел: (011) 2027-242
 
Уметничка збирка САНУ
Тел: (011) 2027-143

 

Галерија науке и технике САНУ
Тел: (011) 3283-490, (011) 2027-152
Е-пошта: gnt@sanu.ac.rs

 

 
Огранак САНУ у Новом Саду
Адреса: Николе Пашића 6
21000 Нови Сад
Сајт: www.ogranak.sanu.ac.rs
Тел: (021) 420-210
Факс: (021) 6611-750
Е-пошта: sanuns@uns.ac.rs

 

Архив САНУ у Сремским Карловцима
Адреса: Трг Бранка Радичевића 17
21000 Сремски Карловци
Тел: (021) 881-757

 

Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу
Адреса: Јована Цвијића б.б.
34000 Крагујевац
Сајт: kg.ac.rs/centar_sanu.php
Тел: (034) 335-709
Е-пошта: lela@kg.ac.rs

 

Огранак САНУ у Нишу
Адреса: Универзитетски трг 2
18000 Ниш
Сајт: https://www.ni.ac.rs/univerzitet/centri-univerziteta/centar-za-naucnoistrazivacki-rad-sanu-i-univerziteta-u-nisu
Тел: (018) 257-997
Е-пошта: sanuni@ni.ac.rs

 

 

PlanPlus