Расписане јавне набавке
 

 

2018.

ГОРИВО ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

 

НАБАВКА АВИО КАРАТА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

 

СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Одлука о додели уговора - Партија 3

 

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

Додатне информације/појашњења 1

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Одлука о додели уговора - Партија 3

Одлука о додели уговора - Партија 4

Одлука о обустави поступка - Партија 5

 

РАДОВИ НА ЗАМЕНИ СТОЛАРИЈЕ НА ЗГРАДИ ПЛАТОНЕУМ У НОВОМ САДУ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

Додатне информације/појашњења 1

Додатне информације/појашњења 2

Додатне информације/појашњења 3

Додатне информације/појашњења 4

Додатне информације/појашњења 5

Додатне информације/појашњења 6

Измене и допуне конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 3

 

УСЛУГЕ ШТАМПАЊА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

Конкурсна документација пречишћени текст

Измене и допуне конкурсне документације

Одлука о додели оквирног споразума

 

2017.

АДАПТАЦИЈА ИЗЛОЖБЕНОГ ПРОСТОРА И ПОСТАВКА ИЗЛОЖБЕ У ГАЛЕРИЈИ САНУ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

Додатне информације/појашњења

Одлука о додели уговора

 

РАЧУНАРИ, ШТАМПАЧИ И ОСТАЛА ОПРЕМА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

Конкурсна документација пречишћени текст

Измене и допуне конкурсне документације

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Одлука о додели уговора - Партија 3

Одлука о додели уговора - Партија 4

Одлука о додели уговора - Партија 5

 

ИЗРАДА И МОНТАЖА СЛОВА ОД МЕСИНГА НА ФАСАДИ ПАЛАТЕ САНУ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

Одлука о додели уговора

 

РАДОВИ НА ЗАМЕНИ СТОЛАРИЈЕ НА ЗГРАДИ ПЛАТОНЕУМ У НОВОМ САДУ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

УСЛУГE СМЕШТАЈА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

 

СЛУЖБЕНО ВОЗИЛО

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

 

ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА ЗА СИГНАЛИЗАЦИЈУ ПОЖАРА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

Одлука о додели уговора

 

ОПРЕМА ЗА ДИГИТАЛНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

Одлука о додели уговора

 

ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ У ОГРАНКУ САНУ У НОВОМ САДУ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

Додатне информације/појашњења

Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора

 

САНАЦИЈА ДВОРИШНЕ ФАСАДЕ ЗГРАДЕ ПЛАТОНЕУМ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

Одлука о додели уговора

 

АДАПТАЦИЈА ИЗЛОЖБЕНОГ ПРОСТОРА ГАЛЕРИЈЕ САНУ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

Одлука о додели уговора

 

СЛУЖБЕНО ВОЗИЛО

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

Одлука о додели уговора

 

ОПРЕМА ЗА ДИГИТАЛНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измене и допуне конкурсне документације

Додатне информације/појашњења 2

Одлука о обустави поступка

 

УСЛУГА ОСИГУРАЊА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

Конкурсна документација пречишћени текст

Измене и допуне конкурсне документације

Одлука о додели уговора

 

НАБАВКА АВИО КАРАТА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

Одлука о додели уговора

 

МОЛЕРСКИ РАДОВИ У ГАЛЕРИЈИ НАУКЕ И ТЕХНИКЕ САНУ, ОГРАНКУ САНУ У НОВОМ САДУ И АРХИВУ САНУ У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Одлука о додели уговора - Партија 3

 

РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ ПРОСТОРА ЗА ПОТРЕБЕ АУДИОВИЗУЕЛНОГ АРХИВА САНУ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

Конкурсна документација пречишћени текст

Измене и допуне конкурсне документације

 

ДИГИТАЛНА ШТАМПА И ПОСТАВКА ИЗЛОЖБЕ У ГАЛЕРИЈИ САНУ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

Одлука о додели уговора

 

АДАПТАЦИЈА ИЗЛОЖБЕНОГ ПРОСТОРА ГАЛЕРИЈЕ САНУ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

Одлука о додели уговора

 

УСЛУГА ЧИШЋЕЊА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

Одлука о додели уговора

 

ЗАМЕНА ТОПЛОВОДНИХ ЦЕВИ У ЗГРАДИ ПЛАТОНЕУМ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

Одлука о додели уговора

 

ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измене и допуне конкурсне документације

Одлука о додели уговора

 

САНАЦИЈА ДЕЛА УЛИЧНЕ ФАСАДЕ ЗГРАДЕ ПЛАТОНЕУМ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

 

УСЛУГE СМЕШТАЈА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измене и допуне конкурсне документације

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Одлука о додели уговора - Партија 3

Одлука о додели уговора - Партија 4

 

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измене и допуне конкурсне документације

Додатне информације/појашњења 1

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Одлука о додели уговора - Партија 3

Одлука о додели уговора - Партија 4

Одлука о додели уговора - Партија 5

 

СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2

Одлука о додели уговора - Партија 3

 

 

PlanPlus