Служба за издавачку делатност САНУ Тел: (011) 2027-154, 2027-131, 2027-178 Е-пошта: izdavacka@sanu.ac.rs Адреса: САНУ, Служба за издавачку делатност, Кнез Михаилова 35, 11000 Београд, Србија

 

Српска академија наука и уметности у оквиру остваривања својих задатака издаје сталне и повремене публикације из области науке, културе и уметности – преко серија које установљава Председништво Академије.

Српска академија наука и уметности објављује:

 1. Научна дела:

  • дела чланова Академије и других научних радника о питањима која су предвиђена дугорочним научноистраживачким планом Академије;
  • дела чланова Академије проистекла из њиховог самосталног научног рада о питањима која нису предвиђена дугорочним научноистраживачким планом Академије;
  • дела других научних радника која су од значајне и трајне вредности;
  • значајна дела из прошлости.
 2. Књижевна и уметничка дела својих чланова и других истакнутих књижевника и уметника, савремена или из прошлости.
 3. Грађу значајну за науку и уметност.

О издавачкој делатности Српске академије наука и уметности стара се Издавачки одбор Председништва, на челу с генералним секретаром Академије.

Ради подстицања рада у науци и уметности и ради приказивања резултата из своје делатности Академија своја издања размењује, уступа без накнаде и продаје.

О спровођењу задатака и одлука у вези са Издавачком делатношћу стара се Служба за издавачку делатност САНУ.