Шеф Уметничке збирке САНУ: Јелена Межински-Миловановић, виши кустос, заменик управника Галерије Тел: (011) 2027-143 Факс: (011) 2027-201 Адреса: Галерија САНУ, Кнез Михаилова 35, 11000 Београд, Србија Е-пошта: jelena.mezinski@sanu.ac.rs

 
Уметничка збирка САНУ
 

Љубица Сокић, дописни члан САНУ, на скупу Одељења ликовне и музичке уметности предложила је 1969. године да запослени у новооснованој Галерији попишу уметничка дела у власништву САНУ према музеолошким принципима. Тада је и формално започето евидентирање и формулисање Уметничке збирке Српске академије наука и уметности. У априлу наредне године Одељење је закључило да „у даљој будућности Академија треба да предвиди оснивање сталне Галерије, у којој би били заступљени наши најбољи ликовни представници“. Тако је дефинисана потреба за формирањем сталне поставке Академијине Збирке.

Систематско откупљивање уметничких дела за Уметничку збирку врши се од 1972. године. Збирка је увећавана захваљујући многим поклонима уметника чланова САНУ, њихових породица и других дародаваца, као и откупима које је одобравала Комисија за откупе и поклоне САНУ.

Обезбеђен је простор за конзерваторски атеље (функционисао до 1999. године). У сарадњи са Народним музејем у Београду 1973. обучен је стручан конзерватор и рестауратор. Галерија је на тај начин почела да води бригу о уметничким делима у поседу САНУ. Данас се конзервацијом и рестаурацијом предмета Уметничке збирке САНУ баве стручњаци Народног музеја у Београду.

Послови Галерије у области прикупљања и сређивања уметничких дела из власништва САНУ се од 1974. умножавају и шире.

Уметничка збирка Српске академије наука и уметности сакупља, углавном, дела чланова Академије од њеног оснивања, односно дела везана за одређени период, углавном XIX – XXI век.

Фонд Збирке, који је у надлежности Галерије Српске академије наука и уметности, броји око 2800 инвентарских јединица (Збирка има и до 3500 предмета, јер многи носе један инвентарни број са различитим индексима). Уметничка збирка располаже предметима ликовне уметности – сликарским, графичким и вајарским радовима око 270 уметника, од тога 50 чланова САНУ.

Прва поставка из Уметничке збирке Српске академије наука и уметности у Галерији била је 1982. године под називом Уметничка збирка САНУ. Поставка се од тада преуређује, допуњава и повремено приказује јавности.

Збирка је у мањем обиму, као целина излагана и више пута изван САНУ.

 

Путујућа изложба уметничке Збирке САНУ