Издања Галерије науке и технике САНУ од 1997. године
 

 

ИЗЛОЖБЕНА СВЕСКА / ГАЛЕРИЈА НАУКЕ И ТЕХНИКЕ САНУ

Архитекта Григорије Самојлов = Architect Grigorije Samojlov / [уредник Саша Шепец] ; [превод Божо Шибалић]. - Београд : Музеј науке и технике : Галерија науке и технике Српске академије наука и уметности, 2006. - 35 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Изложбена свеска / Музеј науке и технике ; бр. 24)

ISBN 86-82977-27-3

 

Рачунарство у Србији : од почетка до данас, Београд, април 2006 = Information Technology in Serbia : From the beginning until now / уредник Славољуб Ковачевић. - Београд : „Информатика“ а.д. : Галерија науке и технике САНУ, 2006. - 34 стр. ; 24 cm. - (Изложбена свеска / Галерија науке и технике САНУ ; бр. 23)

 

Радио-дифузија : Т:8. Збирка студијских апарата за медије : Т:9. Збирка радио-апарата : Београд, јул 2005 = Radio Broadcasting : T:8. Collection of Studio Devices for Media : T:9. Collection of Radios / главни уредник Саша Шепец ; аутор изложбе Рифат Куленовић. – Београд : Музеј науке и технике : Галерија науке и технике САНУ, 2005 ; 24 cm. - (Изложбена свеска / Галерија науке и технике САНУ ; бр. 21*)

ISBN 86-82977-26-5

* дуплиран број

 

Светска година физике 2005 : Београд, новембар 2005 = World Year of Physics 2005 / главни уредник Илија Савић ; аутор изложбе Мирјана Поповић-Божић ; аутор поставке Марко Поповић. – Београд : Друштво физичара Србије и Црне Горе : Галерија науке и технике САНУ, 2005 ; 30 cm. - (Изложбена свеска / Галерија науке и технике САНУ ; бр. 22)

ISBN 86-86169-007

 

Бабовић Новица : Михаило Петровић Алас : (1868-1943) : открића, Београд, мај-јул 2004 = Babović Novica : Mihailo Petrovic Alas : (1868-1943) : revelations / уредник Саша Шепец ; аутор изложбе Новица Бабовић ; преводилац Шибалић Слободанка. - Београд : Музеј науке и технике : Галерија науке и технике САНУ, 2004. – 35 стр. : илустр. ; 25 cm. - (Изложбена свеска / Галерија науке и технике САНУ ; бр. 19)

ISBN 86-82977-23-0

 

Т : 16 Збирка фототехнике, Београд, октобар 2004 = Collection of Photograhy and Film Equipment : T:16 / аутор изложбе Петровић Душан ; преводилац Шибалић Божо. - Београд : Музеј науке и технике : Галерија науке и технике САНУ, 2004. - 32 стр. : илустр. ; 25 cm. (Изложбена свеска / Галерија науке и технике Српске академије наука и уметности ; бр. 20)

ISBN 86-82977-24-9

 

Вујић Слободан, Јовановић Борислав, Јордовић Часлав : Рударство на тлу централног Балкана : осам хиљада година историје = Vujić Slobodan, Jovanović Borislav, Jordović Časlav : Mining in Central Balkans = history long eight thousand years, Београд, април 2003 / уредник Саша Шепец ; аутори изложбе Слободан Вујић, Борислав Јовановић, Часлав Јордовић. - Београд : Галерија науке и технике САНУ : Музеј науке и технике, 2003. - 35 стр. : илустр. , 24 cm. – (Изложбена свеска / Галерија науке и технике САНУ ; бр. 17*)

ISBN 86-82977-21-4

*Дуплиран број 17. предходни је штампан 2002 са другим насловом : Интерактивна нормализација.

 

Праисторијска Винча кроз археолошку документацију. - Prehistoric Vinča in the archaeological documentation / изложбу приређују Галерија науке и технике САНУ, Музеј науке и технике, Одбор за археолошка истраживања у Винчи САНУ, Музеј града Београда ; аутор изложбе Ненад Тасић ; аутор поставке Бранислав Војновић ; уредник Саша Шепец. - Београд : Музеј науке и технике : Галерија науке и технике САНУ, 2002. - 16 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Изложбена свеска / Галерија науке и технике Српске академије наука и уметности ; бр. 15 )

Ненад Н. Тасић : Праисторијска Винча кроз археолошку документацију. - Abstract. - стр. 5-15.

 

Сећање на Први конгрес српских лекара и природњака : поводом 130 година Српског лекарског друштва. - Reminiscence of the First Congress of Serbian Doctors and Scientists : in Commemoration of 130 years of Serbian association. Београд, март 2002 / изложбу приређују Галерија науке и технике САНУ, Музеј науке и технике, Музеј српске медецине Српског лекарског друштва ; уредник Саша Шепец ; аутор изложбе Будимир Павловић, Адела Магдић. - Београд : Музеј науке и технике : Галерија науке и технике САНУ, 2002. - 20 стр. : илустр. ; 25 cm. - (Изложбена свеска / Галерија науке и технике Српске академије наука и уметности ; бр. 14)

 

Инжењер Тодор – Тоша Селесковић : у српској техничко-научној култури (1856-1901), Београд, мај – јун 2001. – Engeneer Todor – Toša Selesković : in the Serbian Technical-Scientific Culture (1856-1901) / изложбу приређују Музеј науке и технике, Галерија науке и технике САНУ ; уредник Адела Магдић ; аутор поставке Теодора Недељковић. – Београд : Музеј науке и технике, 2001. – 15 стр. : илустр. ; 25 cm. – (Изложбена свеска / Галерија науке и технике Српске академије наука и уметности ; бр. 10)

 

Планета Вода. - Planet Water. Београд, јуни 2001 / изложбу приређују Галерија науке и технике САНУ ; Музеј науке и технике ; уредник Саша Шепец ; аутор изложбе и поставке Слободан Бобан Барањин. - Београд : Галерија науке и технике САНУ : Музеј науке и технике, 2001. - 15 стр. : илустр. ; 25 cm. - (Изложбена свеска / Галерија науке и технике Српске академије наука и уметности ; бр. 11)

 

Ваздухопловна и војна техника у минијатури. - Aircraft and military technique in miniature. Београд, децембар 2001 / изложбу приређују Музеј науке и технике, Галерија науке и технике САНУ, Аероклуб ОЛУЈ ; Саша Шепец ; аутори изложбе Милан Мицевски, Марио Хреља. - Београд : Музеј науке и технике : Галерија науке и технике САНУ, 2001. - 15 стр. : илустр. ; 25 cm. - (Изложбена свеска / Галерија науке и технике Српске академије наука и уметности ; бр. 13)

 

Никола Тесла : стогодишњица експеримента у Колорадо Спрингсу. - Centenary of Experiments in Coloradi Springs / изложбу приређују Музеј науке и технике, Галерија науке и технике САНУ, Музеј Николе Тесле ; аутори изложбе Марија Шешић, Александар Маринчић, Зорица Циврић, Бранимир Јовановић ; аутор поставке Братислав Стојиљковић ; уредник Бранимир Јовановић . - Београд : Музеј науке и технике : Галерија науке и технике САНУ : Музеј Николе Тесле, 1999. - 17 стр. : Илустр. ; 24 цм. - ( Изложбена свеска / Галерија науке и технике Српске академије наука и уметности ; бр. 9 )

 

Радиоактивност : стогодишњица открића. -Radioactivité : cantenaire de la découverte / изложбу приређују Mузеј науке и технике ; Галерија науке и технике САНУ ; Институт за нуклеарне науке "Винча" ; Француски културни центар ; аутор поставке Саша Шепац ; уредник Соња Зимоњић. - Београд : Музеј науке и технике, 1998. - 8 стр. : илустр. ; 22 cm. - (Изложбена свеска / Галерија науке и технике Српске академије наука и уметности ; бр. 7)

 

... КАД : индустријски дизајн од идеје до реализације. - CAD ... : industrial desian idea and realisation / изложбу приређују Музеј науке и технике ; Галерија науке и технике САНУ ; Факултет примењених уметности и дизајна : Металка Мајур ; Cod Data Engineering; аутор изложбе Коста Крсмановић ; аутор поставке Мирољуб Костић ; уредници Соња Зимоњић, Коста Крсмановић. - Београд : Музеј науке и технике : Факултет примењених уметности и дизајна, 1998. - 24 стр. : илустр. + додатак ; 24 cm. - (Изложбена свеска / Галерија науке и технике Српске академије наука и уметности ; бр. 8)

 

Археотехнологија : начела и облици у камену и дрвету. - Archeotechnology : principles and forms in stone and wood / илзожбу приређују Музеј науке и технике ; Музеј савремене ликовне уметности, Нови Сад ; Галерија науке и технике САНУ ; аутори изложбе Коста Богдановић, Борислав Јовановић ; аутор поставке Теодора Недељковић ; главни уредник Александар Петровић. - Београд : Музеј науке и технике ; Нови Сад : Музеј савремене ликовне уметности, 1997. - 24 стр. : илустр. ; 24 cm. - [(Изложбена свеска / Галерија науке и технике Српске академије наука и уметности ; бр. [1]*)]

* Број 1 не носи назив серије и број на свесци.

 

Томас Алва Едисон : искушења славе после четрдесете. -Thomas Alva Edison : after forty : challenge of success / изложбу приређују Музеј науке и технике, Галерија науке и технике САНУ ; аутори изложбе Bernard S. Finn ; National Museum of American History (NMAH) ; Smithsonian Institution, USA ; аутор поставке Теодора Недељковић ; уредник Марија Шешић. - Београд : Музеј науке и технике, 1997. - 24 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Изложбена свеска / Галерија науке и технике Српске академије наука и уметности ; бр. 2)

 

Сто година Српског хемијског друштва. - Centennial of the Serbian Chemical Society / изложбу приређују Српско хемијско друштво ; Музеј науке и технике ; Галерија науке и технике САНУ ; аутор изложбе Снежана Бојовић ; аутор поставке Зоран Н. Ђорђевић ; уредник Јеленка Петковић. - Београд : Музеј науке и технике, 1997. - 23 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Изложбена свеска / Галерија науке и технике Српске академије наука и уметности ; бр. 4)

 

Двадесет пет година хидроенергетског и пловидбеног система "Ђердап". - Twenty Five Years of Hydro Power and Navigation System of "Đerdap" / изложбу приређује Музеј науке и технике ; Музеј електропривреде ; ЈП електропривреда Србије : ЈП "Ђердап", Кладово ; Галерија науке и технике САНУ ; аутори изложбе Радивоје Марковић, Драгоје Митровић ; уредник Радивоје Марковић. - Београд : Музеј науке и технике : Музеј електропривреде : ЈП електропривреда Србије : Галерија науке и технике САНУ ; Кладово : ЈП "Ђердап", 1997. - 16 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Изложбена свеска / Галерија науке и технике Српске академије наука и уметности ; бр. 5)

 

Диздар Зденко, Диздар Дејан : Нобеловци на маркама : физика, хемија, медицина = Dizdar Zdenko, Dizdar Dejan : Nobelists on Stamps : physics, chemistry, medicine. – Београд : Музеј науке и технике : Галерија науке и технике Српске академије наука и уметности, 1997. – 15 стр. : илустр. ; 24 cm. – (Изложбена свеска / Музеј науке и технике ; бр. 3*)

ISBN 86-82977-05-2

Ристић Милорад Д. : Увод. – стр. 3. Зденко Диздар : биографија. – стр. 15. Дејан Диздар : биографија. – стр. 15