Фондови, задужбине, легати и фондације САНУ
 

Највећи број фондова, задужбина и легата САНУ више не располаже финансијским средствима за реализацију циља ради којег је основан.

Фонд Александра Белића
Фонд Ивана Табаковића
Фонд Николе Трајковића
Фонд Зоре и др Велибора Поповића
Фонд Секуле Зечевића
Фонд Ђорђа Зечевића за заштиту и унапређење ћириличног писма
Фонд Браниславе-Бране Белић
Фонд академика Ђорђа Лазаревића
Задужбина Бранка Ћопића
Фондација Драгослав Срејовић за капиталне, научне и уметничке пројекте Академије
Фондација за студије наука и уметности (основали су је САНУ, Народна банка Југославије и Удружење банака и других финансијских организација Југославије)

Задужбине којима је циљ одредио оснивач

Задужбина Самуила и Голуба Јанића из Маврова
Задужбина породице Авакумовић: Јована, Милеве, Љубице и Лепосаве
Задужбина проф. Светозара Д. Видаковића и Магдалене
Задужбина Мике М. Радивојевића
Задужбина Стевана Поповића-Вацког
Фонд Јоце Ж. Јовановића и жене му Лепосаве
Задужбина Каменка и Павла Јовановић
Задужбина Михаила Пупина
Фонд Пијаде Алексић-Пупин
Задужбина „Јованијанум” Јована Јовановића
Задужбина Милана Кујунџића (Абердара)
Фонд за издавање списа Милана Кујунџића (Абердара)
Фонд за одржавање гробнице Милана Кујунџића (Абердара)
Задужбина др Николе Крстића
Фонд Даринке и Михаила А. Петровића
Фонд за одржавање гробнице Даринке и Михаила Петровића
Фонд архимандрита Нићифора Дучића
Фонд за одржавање гробнице архимандрита Нићифора Дучића
Фонд Павла и Радојке Вуковић и сина им Петра
Фонд Пере К. Јанковића из Крагујевца
Задужбина Андре М. Аголића
Фонд Љубомира М. Михаиловића
Књижевни фонд Милана Вл. Ђорђевића
Задужбина Николе Ј. Маринковића
Заужбина Љубице и Гвоздена Клајића
Задужбина митрополита Хаџи-Саве Косановића
Задужбина Зорке, Милојке и Радојке Никодин Ј. Васића
Фонд Стефаније Ђ. Николић
Задужбина Драгутина Ђурића
Фонд Софије и Ивана Стојшића
Задужбина Косте и Софије Бучовић
Задужбина Јована и Стане Ј. Жујовић
Задужбина Андре и Љубице Милосављевића
Задужбина др Ђорђа С. Ђорђевића
Задужбина Димитрија Стаменковића
Задужбина Јована Мишковића
Фонд Уроша Јовановића
Задужбина Петра Лелековића
Задужбина Димитрија Перовића
Задужбина Михаила и Марије Миливојевић
Задужбина Зорке и Ивана С. Павловића
Задужбина Павла Д. Маринковића
Задужбина Софије Ђ. Ћиприћеве
Фонд за подизање споменика Вуку Стефановићу Караџићу
Легат Аристида Јовановића
Задужбина Босе и Јована Д. Јовановића и њихове деце: Слободана, Давора и Добриле
Фонд Ђорђа Мицковића и жене му Катарине
Фонд Вељка Милићевића
Фонд за подизање Океанографског института
Фонд Трговачке коморе у Београду
Фонд Чедомира П. Јоксимовића
Фонд Алексе и Марије Станојевић
Фонд за испитивање српско-техничког фолклора
Задужбина др Љубомира Радивојевића
Задужбина Јелисавете и Милана Јанковића
Српски књижевни одбор
САНУ- средства од старих издања
Фонд Александра Белића
Фонд Владимира и Љубице Спужић
Фонд Ивана Табаковића

Задужбине којима циљ одређује Академија

Задужбина Вељка Савића - Београд
Фонд Јована и Јулијане Одавић
Задужбина Наума Ђермила
Задужбина Драгослава Гођевца
Задужбина Косте Стојановића из Винковаца
Завештање Игњата Даничића из Винковаца
Задужбина Милутина Миљковића
Задужбина Велимира-Веце Лонгиновића
Задужбина Милутина П. Љубише и жене му Јелене
Задужбина Милоша Ж. Петровића
Завештање-легат Николе Кики из Београда
Задужбина Катарине Ивановићеве
Фонд Милана Дескашева
Фонд др Љубомира Стојановића из Београда

Задужбине са девизном главницом, камата динарска орочена

Фонд З. В. Поповића
Фонд Н. Трајковића

Задужбине са девизном главницом, камата девизна на изводима банке

Фонд Секуле Зечевића
Фонд Ђорђа Зечевића
Фонд З. В. Поповића
Фонд Н. Трајковића
Фонд Браниславе-Бране Белић

Фондови, фондације и задужбине који располажу финансијским средствима у САНУ 2007.

Фондација за студије наука и уметности
Задужбина Бранка Ћопића
Фондација Драгослав Срејовић за капиталне научне и уметничке пројекте Академије
Фонд Секуле Зечевића
Фонд Ђорђа Зечевића за унапређење и заштиту ћириличног писма
Фонд Николе Трајковића
Фонд Зоре и Велибора Поповића
Фонд Браниславе Бране Белић, професора енглеског језика и књижевности из Београда
Фонд Ђорђа Лазаревића