Огранак САНУ у Новом Саду

 

Војвођанска академија наука и уметности основана је 1979. године, а 1992. године ушла је у састав Српске академије наука и уметности као Огранак у Новом Саду.

Извршни одбор Огранка:

председник Огранка САНУ, академик Стеван Пилиповић

потпредседник Огранка САНУ, академик Милорад Радовановић

секретар Огранка САНУ, академик Теодор Атанацковић и

чланови Извршноног одбора САНУ у Новом Саду академик САНУ Јасмина Грковић-Мејџор и академик САНУ Миро Вуксановић.

 

Адреса: Николе Пашића 6
21000 Нови Сад
Сајт: www.ogranak.sanu.ac.rs
Е-пошта: sanuns@uns.ac.rs
Тел: (021) 420-210
Факс: (021) 6611-750