Одељења Академије

 

Одељењe за математику, физику и гео-науке
Секретар: академик Градимир Миловановић

Тел: (011) 2639-960, (011) 2027-199
Е-пошта: omfg-hb@sanu.ac.rs

Одељење хемијских и биолошких наука
Секретар: академик Мирослав Гашић

Тел: (011) 2639-960, (011) 2027-199
Е-пошта: omfg-hb@sanu.ac.rs

Одељење техничких наука
Секретар: академик Зоран Петровић

Тел: (011) 2637-562, (011) 2027-226
Е-пошта: otmn@sanu.ac.rs

Одељењe медицинских наука
Секретар: академик Драган Мицић

Тел: (011) 2637-562, (011) 2027-226
Е-пошта: otmn@sanu.ac.rs

Одељење језика и књижевности
Секретар: академик Предраг Пипер

Тел: (011) 2027-225
Е-пошта: ojklmu@sanu.ac.rs

Одељење друштвених наука
Секретар: академик Димитрије Стефановић

Тел: (011) 2027-138
Е-пошта: dimitr@eunet.rs

Одељење историјских наука
Секретар: академик Михаило Војводић

Тел: (011) 2027-232
Е-пошта: oidn@sanu.ac.rs

Одељење ликовне и музичке уметности
Секретар: академик Милан Лојаница

Тел: 2027-225
Е-пошта: ojklmu@sanu.ac.rs