Огранак САНУ у Нишу

 

Огранак САНУ у Нишу основан је 16. септембра 2016. године, а конституисан 04. новембра 2016. године, чиме је престао са радом Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу, основан 1990. године, и обезбеђен органски прелазак на нови, виши организациони ниво и нове облике рада и стандарде предвиђене Статутом САНУ и Правилима Огранка САНУ у Нишу. Оснивањем Огранка постиже се ширење и снажење духа и мисије САНУ у југоисточној Србији, и даје неопходан замах унапређивању научних истраживања и уметничкогa стваралаштва од виталног интереса за друштвени, економски, културни развој овога дела наше земље, без кога нема равномерног и успешног развитка Републике Србије. Огранак има Извршни одбор и Скупштину на којима се у највећој мери аутономно одлучује о плану и програму рада.

Огранак је носилац бројних научних и истраживачких пројеката, из области природноматематичких, биомедицинских, техничких, друштвених и хуманистичких наука, који се остварују у оквиру САНУ или самостално. Његова делатност се одвија, такође, кроз организовање научних скупова, јавних предавања, радионица и округлих столова, промоција, изложби, концерата, кроз издаваштво, енциклопедијски рад, промоцију рада младих научних и уметничких стваралаца, програме континуиране едукације. Ове активности остварују се у сарадњи са научним и образовним установама, и установама из области културе и уметности, Ниша и југоисточне Србије, као и у међународној научној и уметничкој сарадњи, пре свега у троуглу Ниш-Софија-Скопље.

Огранак САНУ у Нишу стара се о развоју и афирмацији свих научних и уметничких области, али посебну пажњу посвећује истраживању демографских кретања у југоисточној Србији, као научној бази конципирања, израде и примене политичких, економских, образовних, културалних програма ревитализације југа Србије; такође, приоритетну област рада Огранка представљају и програми заштите нематеријалнога културног наслеђа југоисточне Србије.

Привремено седиште Огранка САНУ у Нишу је у згради Универзитета у Нишу, Ниш, Универзитетски трг 2. Руководства САНУ и Огранка САНУ у Нишу интензивно раде на обезбеђивању сопственога простора за рад Огранка.

 

Адреса: Универзитетски трг 2
18000 Ниш
Тел: (018) 257-997
Е-пошта: sanuni@ni.ac.rs

 

Извршни одбор Огранка САНУ у Нишу

 • Академик Нинослав Стојадиновић, председник
 • Дописни члан САНУ Милорад Митковић, потпредседник
 • Дописни члан САНУ Владимир Ракочевић,
 • Академик Никола Хајдин, почасни председник

 

Чланови Огранка САНУ у Нишу:

 • Академик Нинослав Стојадиновић, инжењер електронике, доктор наука
  (Одељење техничких наука)
 • Академик Градимир Миловановић, математичар, доктор наука
  (Одељење за математику, физику и гео-науке)
 • Академик Јован Хаџи-Ђокић, доктор медицине, уролог, хирург
  (Одељење медицинских наука)
 • Дописни члан САНУ Милорад Митковић, доктор медицине, ортопед, хирург
  (Одељење медицинских наука)
 • Дописни члан САНУ Владимир Ракочевић, математичар, доктор наука
  (Одељење за математику, физику и гео-науке)