Међународна сарадња САНУ

 

Међународна сарадња представља једну од основних активности и програмски приоритет Српске академије наука и уметности. Одвија се кроз:

  • размену истраживача у оквиру билатералних споразума о научној сарадњи (међуакадемијских, међуинституционалних, као и споразума на међудржавном нивоу). Билатерални споразуми, потписани са око 23 научне институције у 21 земљи, од којих је 19 националних академија, обезбеђују годишњу квоту за бездевизну размену истраживача од преко 193 човек/недеља;
  • реализацију заједничких истраживачких пројеката по основу билатералних споразума у обиму од 150 научних пројеката;
  • мултилатералну сарадњу, која подразумева активности везане за програме финансиране из фондова Европске уније или неких других фондова (FP6, FP7, SEE-ERA.NET, COST, CERN, IAP, ICSU, UNESCO);
  • чланство у невладиним међународним научним организацијама и панелима на свим нивоима, односно на светском нивоу (IAP, ISCU), европском (ALLEA, IUA, EASAH, EASA), регионалном (CEEN, BSEC) и балканском (IACSEE);
  • организацију међународних научних скупова, округлих столова, предавања научника из иностранства и земље;
  • учешће чланова САНУ на научним скуповима у иностранству, радним телима, у раду међународних научних организација, агенција, лабораторија.

 

Адреса: САНУ
Службa за међународну сарадњу
Кнез Михаилова 35
11000 Београд
Е-пошта: sasa.international@sanu.ac.rs
Тел: (011) 2027-176, (011) 2639-008
Факс: (011) 2639-008