Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу

 

Центар за научноистраживачки рад чији су оснивачи Српска академија наука и уметности и Универзитет у Крагујевцу формиран је са циљем подстицања и развоја научно-образовне и културне делатности ширег подручја које гравитира Универзитету.

 

Управник: академик Иван Гутман
Адреса: Јована Цвијића б.б.
34000 Крагујевац
Е-пошта: lela@kg.ac.rs
Сајт: kg.ac.rs/centar_sanu.php
Тел: (034) 335-709