Жан КАСУ

 

Жан КАСУ
Cassou Jean
(Деусто (код Билбаоа), 09.07.1897 - Париз, 15.01.1986)
књижевник и ликовни критичар
главни кустос Музеја модерне уметности у Паризу, 1946-1965; професор на Ecole pratique des hautes etudes.

САНУ: Одељење језика и књижевности: инострани члан од 4.11.1965.

Признања: награда за књижевност Prince Pierre de Monaco, 1967. Commandeur de la Legion dѣ honneur; Compagnion de la; Croix de guerre 1939-1945; Commandeur des Arts et des Lettres.

Некролог: Год. / САНУ 93 (1987) 527-529 (Н.Стипчевић).