Морис ДИВЕРЖЕ

 

Морис ДИВЕРЖЕ
Duverger Maurice
(Ангулем (Angouleme), 05.06.1917 - , 17.12.2014)
правник
професор универзитета: Париз, Сорбона 1, од 1955; директор Центра за упоредну анализу политичких система и Националне фондације за политичке науке.

САНУ: Одељење друштвених наука: инострани члан од 7.05.1981.

Признања: Витез Легије части (Chevallier de la Legion dѣHonneur)