Жорж ГУРВИЧ

 

Gurvitch Georges = Гурвич Георгии Давидович
(Новоросијск, 20.10.1894 - Парис, 10.12.1965)
правник и социолог
професор универзитета: Сорбона, од 1948; оснивач и директор Социолошког института у Паризу, од 1953.

САНУ: Одељење друштвених наука: инострани члан од 4.11.1965.

Биографија, библиографија: Гласник / САНУ 18 (1968) 7-8 (Р. Лукић)

Некролог: Жорж Гурвич / Радомир Лукић // Анали Правног факултета у Београду. 13 (1965) 467-468.