Андре ВАЈАН

 

Андре ВАЈАН
Vaillant Andre
(Соасон, 03.11.1890 - Париз, 23.06.1977)
лингвиста
професор универзитета: Ecole Practique des Hautes Etudes, Sorbonne, 1932-1952; College de France, 1952-1960; Institut dѣetudes slaves, Paris, заменик управника.

САНУ: Одељење литературе и језика: инострани члан 14.6.1955.

Биографија, библиографија: Revue des Etudes slaves. 40 (1964) 244-252.; ibid. 53 (1981) 367-379.; Ljetopis JAZU. 56 (1952) 296-302.; Летопис МАНУ за 1969 (1970) 101-102.; Десет години: МАНУ 1967-1988. Скопје, 1977. Стр. 157-158.

Признања: dr hc Загребачког свучилишта, 1969.

Некролог: Год./САНУ 84 (1978) 513-514 (П. Ивић).; Ljetopis JAZU 81 (1977) 679-682 (Anica Nazor).; Zbornik Matice Srpske za Slavistiku 14 (1978) 207-208.; Južnoslovenski filolog 35 (1979) 239.

Фотографија: САНУ Ф- 481