Андре МАЗОН

 

Андре МАЗОН
Mazon Andre
(Париз, 07.09.1881 - Париз, 13.07.1967)
филолог
професор универзитета: Стразбур 1919-1923, College de France (славенски језици), 1924-1951; оснивач и секретар Institut dѣEtudes slaves, 1937-1959.

САНУ: Одељење литературе и језика=Одељење језика и књижевности: дописни члан од 17.12.1959; инострани према Закону о САНУ од 28.6.1960.

Некролог: Гласник / САНУ 19 (1969) 113-115.

Фотографија: САНУ Ф-609/1; 549г