Павле САВИЋ

 

Павле САВИЋ
(Солун, 10.1.1909 - Београд, 30.5.1994)
физико-хемичар
професор универзитета (Београд).

СКА: дописник (Академије природних наука) од 2. III 1946.

САНУ: редовни члан од 18. III 1948. Редовни члан (Одељења природно-математичких наука) од 22. III 1948, и једновремено, до 20. IV 1949. и редовни члан (Одељења техничких наука). - Члан Одбора за вођење послова Академије од 3. V до 17. VII 1947. Председник САНУ од 16. XII 1971. до 28. V 1981. Члан Председништва САНУ од 22. III 1948. до 21. XII 1961.

Биографија, библиографија: САН Год. 53 (1950) 186–188 и 84 (1978) 189–194 и 94 (1988) 289–292. – Lј. JAZU 54 (1949) 278. – L. SAZU 23 (1973) 59–61. – Spomenica ANU BiH 1951–1976. Sarajevo 1976. Str. 295–296. – Годишњак ЦАНУ 9 (1983) 114–117. – Л. МАНУ за 1974 (1975) 123–124. – Slovenska akademija znanosti in umetnosti ob petdesetletnici. SAZU 1988. Str. 217–218.

Некролог: САНУ Год. 101 (1995) 635–637 (С. Рибникар).

Фотографија: САНУ–Ф 399