Тома РОСАНДИЋ

 

Тома РОСАНДИЋ
крштено име: Tomaso Vincenzo
(Сплит, 22.1.1878 - Сплит, 1.3.1958)
вајар
професор Уметничке школе (Београд).

СКА: прави члан ( Академије уметности) од 2. III 1946.

САНУ: редовни члан (Одељења ликовне и музичке уметности) од 22. III 1948.

Приступна беседа: Приступну беседу није одржао.

Биографија, библиографија: СКА Год. 53 (1950) 163–169. - Р. Антић: T. Росандић. Бгд 1963. - ELU 4 (R. Antić).

Некролог: Bulletin JA 6 (1958) 129–132 (Α. V. Mihičić). – Гл. САН 10 (1959) 46–50 (С. Стојановић).

Фотографија: САНУ–Ф 272, 272/1–3