Јован РИСТИЋ

 

Јован РИСТИЋ
(Крагујевац, 4.1.1831 - Београд, 23.8/4.9.1899)
државник и историчар, др филозофије
посланик у Цариграду, министар спољних послова и краљевски намесник.

ДСС: редовни члан од 2. I 1855.

СУД: редовни члан (Одсека за науке историјске и државне) од 11. IX 1864.

СКА: прави члан (Академије друштвених наука) од 6. I 1890. Председник СКА од 11/18. I до 23. VIII 1899.

Приступна беседа: Леополд Ранке и ослобођење Србије. Шт.: (а) СКА Глас 31 (1892) 3–29; (б) Semliner Wochenblatt, Semlin, XIII, 1892, 13/1–2, 14/1–5, 15/1–5: Leopold Ranke und die Befreiung Serbiens, и посебно Semlin, 1892, 1–33. Überzetzt von Ignaz Soppron. Проглашен 22. II 1892. (СКА Год. 5 (1891) 123, 143).

Биографија, библиографија: Дод. Поменику, 143–148 (М. Ђ. Милићевић). - BLGS 75 : 4 (1931) 50–52 (A. Moritsch). – НЕ 3 (Сл. Јовановић). – EJ 7 (M. Živanović). – ЕСИ 622–623 (P. Љушић). - Arhivist 12 (1962) 217–239 (R. Popović-Petković).

Некролог: СКА Год. 13 (1900) 165–166 (С. M. Лозанић) + 238–242 (A. Протић). – ΠΓ 20 (1899) 1 (Аноним).

Фотографија: САНУ–Ф 271, 271/1–3, I