Алфред РАМБО

 

Алфред РАМБО
Alfred Rambaud
(Безансон, 2.7.1842 - Париз, 10.11.1905)
историчар
професор универзитета (Париз-Сорбона). Члан Француске академије наука, министар просвете.

СУД: дописни члан од 18. VI 1878.

СКА: почасни члан од 15. XI 1892. Дописник (Академије друштвених наука) од 5. II 1896.

Биографија, библиографија: GE 28 (Anonim) – ЕВ 18 (Anonim)

Некролог: СКГ 15 (1905) 877–880 (J. Радонић). – Дело 37 (1905) 399–400 (Аноним). – СКА Год. 19 (1906) 362–377 (Ст. Бошковић). - BZ 15 (1906) 509–511 (Ch. Diehl). – B Bp. 12 (1906) 577–579 (А, Васильевъ)

Фотографија: САНУ–Ф 392