Јосиф ПАНЧИЋ

 

Јосиф ПАНЧИЋ
(Брибир, 5/17.4.1814 - Београд, 25.2/8.3.1888)
лекар и ботаничар
др медицине, професор и ректор Велике школе и члан Државног савета.

ДСС: кореспондентни члан од 8. I 1850.

СУД: редовни члан (Одсека за науке природословне и математичне) наименован 29. VII 1864. – Председник СУД 1879–1882. – Секретар Одсека за науке природословне и математичне СУД 1864–1866.

СКА: прави члан (Академије природних наука) наименован 5. IV 1887. – Председник СКА од 5. IV 1887. до 25. II 1888.

Биографија, библиографија: Дело 7 (1895) 275–278 (П. С. Павловић). – Поменик 497–510 (M. Ђ. Милићевић). – GE 25, 956 (M. Gavrilovitch). – НЕ 3 (H. Кошанин). - СКА Год. 1 (1888) 185–190. - МЕ 5 (1970) 160 (Z. L). – ÖBL 34 (1977) 309 (H. Riedl). - J. M. Жујовић: Геологија Србије. Бгд 1893. Књ. 1, 13–15: Ј. Панчић. – ПГ 35 (1914) 365–381 (Ж. Ј. Јуришић). - Живот и дело српских научника, 1. САНУ 1996 (H. Диклић).

Некролог: Јавор 15 (1888) 145–147 (Аноним). – СКА Год. 2 (1889) 199–202 (M. Ђ. Милићевић). – ЛМС 160 (1889) 60–69 (Α. Μ. Матић). - ПГ 9 (1888) l-XIII (Ч. Мијатовић, В. Ђорђевић, J. Жујовић, К. Таушановић, Ж. Јуришић). – Österreichische botanische Zeitschrift 8–9 (1888) 257–314 (H. Braun) . – ГНЧ 11 (1889) 343–362 (M. Ђ. Милићевић). – Lj. JAZU 4 (1889) 132–165 (В. Šulek).

Фотографија: САНУ–Ф 257, 257/1–2, XII