Живко ПАВЛОВИЋ

 

Живко ПАВЛОВИЋ
(Башин округ Смедеревски, 1/13.3.1871 - Београд, 25.4.1938)
официр и војни писац
дивизијски генерал и професор Војне академије (Београд; тактика).

СКА: прави члан (Академије друштвених наука) од 19. II 1921. Секретар Академије друштвених наука СКА од 7. III 1925. до 6. III 1928.

Приступна беседа: Београдска операција (Ослобођење Београда) новембра 1914. год. Шт.: СКА Глас 102 (1922) 5–38. Проглашен 25. X 1921. (СКА Год. 30 (1921) 200–212).

Биографија, библиографија: VE 6 (1964) 698 (D. Trifunović). – ЕСИ 552–553 (M. Ђуришић). - СКА Год. 29 (1921) 186–193. – Ж. Г. Павловић: Рат Србије са Аустро-Угарском 1915. САНУ 1968. Стр. 5. - СКА Год. 35 (1927) 223–225 и 39 (1931) 156.

Некролог: СКА Год. 48 (1939) 329–330 (A. Белић). – Sl. R. 10 (1938) 384 (Anonim). – Круг 1 (1938) 291 (Аноним).

Фотографија: САНУ–Ф 255, 255/1–2г