Димитрије НЕШИЋ

 

Димитрије НЕШИЋ
(Београд, 8/20.10.1836 - Београд, 26.4/9.5.1904)
математичар
професор Велике школе (Београд) министар просвете и члан Државног савета.

СУД: редовни члан (Одбора за науке јестаственичке и математичке) од 25. I 1870. и Одбора за ширење науке и књижевности у народ од 1883. Секретар Одсека јестатственичког и математичарског СУД 1877–1878.

СКА: прави члан (Академије природних наука) од 5. IV 1887. Председник СКА од 18. XI 1892. до 18. XI 1895. Секретар Академије природних наука СКА од 27. V 1887 до 22. II 1892 и од 22. II 1900. до 22. II 1902.

Приступна беседа: Поглед на Лајбницову инфинитезималну методу. Шт.: СКА Глас 6 (1888) IV+18+ 2. Проглашен 6. II 1888 (СКА Год. 1 (1888) 142–145).

Биографија, библиографија: НЕ 3 (М. Недић). – Министри просвете Србије 1811–1918. Бгд 1994, 108–109: Димитрије Нешић. – Савременици и последници P 425/7 (В. Алексијевић). - СКА Год 1 (1888) 191–192 и 13 (1900) 271–275. – ЕЈ 6 (Т. Pejović).

Некролог: БК 10 (1904) 475–476 (Аноним). – СКГ 12 (1904) 800 (M. Петровић). – Дело 31 (1904) 407–412 (К. Стојановић). – СКА Год 18 (1905) 316–320 (Б. Гавриловић) + 321–326 (С. Лозанић). – Lj. JAZU 19 (1905) 84–87 (M. Petrović).

Фотографија: САНУ–Ф 247, XI