Јован МИШКОВИЋ

 

Јован МИШКОВИЋ
(Неготин, 6/18.7.1844 - Београд, 20.10/2.11.1908)
официр, војни писац
ђенерал, начелник Главног ђенералштаба и министар војни (1878–1890).

СУД: редовни члан (Одбора за науке јестаственичке и математичке) од 2. VI 1875.

СКА: прави члан (Академије друштвених наука) од 28. XII 1892. Председник СКА од 16. IV 1900. до 1. II 1903. [ван функције: 2. XII 1902 – 1. II 1903]. Секретар Академије друштвених наука СКА од 22. II 1906. до 22. II 1908.

Приступна беседа: Српска војска и војевање за време устанка од 1804 до 1815 године. Шт.: СКА Глас 47 (1895) 50. Проглашен 11. XII 1894 (СКА Год. 8 (1894) 75–77).

Биографија, библиографија: НЕ 2 (В. Белић, Η. Радојчић). - СКА Год. 8 (1895) 169–175 и 9 (1896) 237–243 и 13 (1900) 267–269. - ЕСИ 521 (М. Шуица). – VE 5 (1962) 641 (D. Trifunović).

Некролог: Два говора приликом погреба ђенерала J. Мишковића. Бгд 1908 (В. Ђорђевић и Б. Драгашевић). – Старинар н. р. 3 : Додатак (1908) 1 (Аноним). – БК 14 (1908) 44 (Аноним). – Св. Николајевић: Некролог ђенерала Мишковића . Бгд 1909. – M. M. Васић: Последњи дах ђенерала J. Мишковића. Бгд 1909. – ГНЧ 28 (1909) 323–331 (М. Иванић). – СКА Год. 22 (1909) 117 (Ст. Новаковић). – Ратник 66 (1909) 211–224 (С. Нешић).

Фотографија: САНУ–Ф 243, 243/1–4