Милан Ђ . МИЛИЋЕВИЋ

 

Милан Ђ . МИЛИЋЕВИЋ
(Рипањ, 4.6.1831 - Београд, 4/17.11.1908)
књижевник, политичар и етнограф
библиотекар Народне библиотеке (Београд) и државни саветник.

ДСС: редовни члан од 13. I 1857. Казначеј ДСС 1859 -1860.

СУД: редовни члан (Одсека за науке државне и историјске) наименован 29. VII 1864. и (Одсекаа за науке философске и филолошке). Секретар Одсека за науке философске и филолошке СУД 1874/5; Одбора за науке философске и филолошке СУД 1881/2.

СКА: прави члан (Академије друштвених наука) наименован 5. IV 1887. Секретар Академије друштвених наука СКА од 2. IV 1889 до 22. II 1890. Привремени секретар СКА (Заступник сталног секретара) од 13. III 1889. до 4. IX 1895. Председник СКА од 1(3) I 1896. до 1(18) I 1899.

Приступна беседа: Народна библиотека. Шт.: СКА Год. 1 (1887) 140–141, 141[извод]. СКА Глас 5 (1888) [4] + 36. Проглашен 2. II 1888. (СКА Год. 1 (1887) 140–141).

Биографија, библиографија: НЕ 2 (В. Ћоровић). – Скерлић (1953) 315–318 + 481 + 502 (Ж. П. Јовановић). – ЕСИ 506 (С. Мишић). – LPJ 4, 423–425 (Lj. Đorđević, D. Danilović). - СКА Год 1 (1888) 229–240 и 9 (1896) 243–267 и 13 (1900) 290–291 и 15 (1902) 272–273. – Споменица o М. Ђ. Милићевићу. Бгд 1901 . Стр. 115–123.

Некролог: Љ. Јовановић: М.Ђ. Милићевић : говор на опелу. Бгд 1908. – СКГ 21 (1908) 794–797 (Ј. Ердељановић). – Старинар н.р. 3 : Додатак (1908) 3–10 (Т.Р. Ђорђевић) . – БК 14 (1908) 731–733 (Аноним). – Учитељ 28 (1908) 289–294 (J. Миодраговић). – Недељни преглед 1 (1908) 490–491 (Fox = M. Ст. Новаковић). – СКА Год 22 (1909) 116–117 (Ст. Новаковић). – ГНЧ 28 (1909) 256–303 (J. Миодраговић). – ЛМС 254 (1909) 76–78 (J. Радонић). – ASPh 30 (1909) 319–320 (V. Jagić). – Браство 14 (1911) 291–298 (J. Миодраговић). – ГЕМ 15 (1940) 192–193 (Т. Р. Ђорђевић).

Фотографија: САНУ–Ф 241, 241/1–7