Чедомиљ МИЈАТОВИЋ

 

Чедомиљ МИЈАТОВИЋ
(Београд, 5/17.10.1842 - Лондон, 14.5.1932)
историчар, политичар и економиста
професор Велике школе (Београд; политичка економија и финансије) министар финансија и иностраних дела, посланик у Цариграду и Лондону и државни саветник.

СУД: редовни члан (Одбора за науке државне и историјске) од 8. I 1867.

СКА: прави члан (Академије друштвених наука) наименован 5. IV 1887. Секретар Академије друштвених наука СКА од 27. V 1887. до 2. IV 1889. Председник СКА од 6. II 1888 до 24. XII 1888 [заступник] од 24. XII 1888. до 18. Х 1889.

Приступна беседа: „О госпођи Јели Балшићки “. Шт.: СКА Год. 1 (1887) 131–134 [извод] в. и САНУ Год. 90 (1984) 414. – Госпођа Јела Балшићка, кћи кнеза Пазара. Историјска скица. Српски преглед, 1 (1895) 15–21, 49–55, 82–87. Проглашен 27. IX 1887 (СКА Год. 1 (1887) 131–134).

Биографија, библиографија: СКА Год. 1 (1888) 226–228. – HE 2 (В. Ћоровић). - Скерлић, 324–326 + 481 + 502 (Ж. П. Јовановић). – ЕСИ 495–496 (С. Ћирковић). – LPJ 4, 368–370 (D. Vlatković). - Lj. JAZU 1 (1877) 115–116 и 2 (1887) 99.

Некролог: ПКЈИФ 12 (1932) 295–297 (У. Џонић). – СКГ н. с. 36 (1932) 158–159 (М. Б.). – Narodna starina 11 : 29 (1932) 227–229 (Anonim). – СКА Год. 41 (1933) 132–136 (Б. Гавриловић). – Друштво Светога Саве 10 (1933) 18–20 (Ј. Хаџи-Васиљевић). – Etnolog 7 (1934) 227 (St. Stanojević) . – ЈИЧ 1 (1935) 267–269 (P. Перовић).

Фотографија: САНУ–Ф 238, 238/1–4