Никола МАШИЋ

 

Никола МАШИЋ
(Оточац, 28.11.1852 - Загреб, 4.6.1902)
сликар
учитељ цртања (Свеучилиште, Загреб), управник Штросмајерове галерије.

СУД: дописни члан од 30. I 1884.

СКА: почасни члан од 15. XI 1892.

Биографија, библиографија: ELU 3 (M. Peić). – BLZ 12, 664. – EJ 6 (N. Sch). – ÖBL27 (1974) 129 (M. Šeper).

Некролог: БК 8 (1902) 736 (Аноним). – СКА Год 16 (1903) 240–243 (Ст. Тодоровић). – Srđ 1 (1902) 516 (Anonim). – Lj. JAZU 18 (1904) 87–93 (J. Brunšmid).

Фотографија: САНУ–Ф 131, 131/1