Сима ЛОЗАНИЋ

 

Сима ЛОЗАНИЋ
(Београд, 24.2/8.3.1847 - Београд, 7.7.1935)
хемичар, политичар
професор и ректор, универзитета (Велика школа, Универзитет, Београд), министар народне привреде и иностраних дела.

СУД: редовни члан (Одбораза науке јестаственичке и математичке) од 30. I 1873. и Одбора за ширење наука и књижевности у народ од 1883. Секретар Одбора СУД 1886–1889

СКА: дописник (Академије природних наука) од 23. I 1888. Прави члан (Академије природних наука) од 6. I 1890. Секретар Академије природних наука СКА од 22. II 1896. до 22. II 1898; од 22. II 1914. до 7. III 1923. Председник СКА од 1. IX 1899. до 2 (13) III 1900.; од 1. II 1903. до 1. II 1906.

Приступна беседа: О ароматичним дитијокарбаматима. Шт.: СКА Глас 27 (1890) 1–27. Проглашен 4. XI 1890. (СКА Год. 4 (1890) 54–55).

Биографија, библиографија: СКА Год. 8 (1895) 134–144 и 13 (1900) 254–267 и 18 (1905) 352–353. – Споменица o отварању Универзитета. Бгд. 1906. Стр. 90–95. - НЕ 2 (В. Његован). – Београдске општинске новине 54: 3–4 (март-април 1936) 293–294 (Б. Гавриловић). – Ректори Лицеја, Велике школе и Универзитета у Београду. Бгд 1988. - Споменица педесетогодишњице професорског рада С. М. Лозанића. Бгд., 1922. Стр. 9–17. – Хемија у Србији у 19. веку. Бгд 1989. Стр. 80–107 (С. Лазаревић-Бојовић).

Некролог: Друштво св. Саве 11 (1935) 33–34 (Аноним). – СКА Год. 44 (1936) 146–154 (Б. Гавриловић). – ГЈПД 16 (1936) 197–198 (M. Стојиљковић). - ГХД 6 (1935) 73–109 (В.М. Мићовић).

Фотографија: САНУ–Ф 235, 235/1–4г