Александар БЕЛИЋ

 

Александар БЕЛИЋ
(Београд, 2.8.1876 - Београд, 26.2.1960)
лингвиста и слависта
др словенске фиолологије и професор универзитета (Београд).

СКА: дописник од 4. II 1905. Прави члан (Академије философских наука) од 3. II 1906. Привремени секретар СКА од 10. IX до 5. XI 1923; в. д. од 5. XI 1923. до 17. II 1937. (разрешен 1. III 1937). Председник СКА од 17. II 1937 – 17. VII 1947. (Ван функције од 4. XI 1941. до 30. I. 1945. и од 25. IV до 17. VII 1947).

САНУ: редовни члан (Одељења литературе и језика) од 22. III 1948. - Секретар Академије философских наука од 22. III 1913 – 6. III 1924. Председник САН од 17. VII 1947. до 26. II 1960. Члан Одбора за вођење послова Академије од 3. V до 17. VII 1947; председник истог Одбора од 6. V до 17. VII 1947.

Приступна беседа: Основне црте историјског развитка српског језика. Шт.: СКА Год. 22 (1909) 106–110 [извод]. Проглашен 14. XII 1908 (СКА Год. 22 (1909) 105–110).

Биографија, библиографија: СКА Год. 18 (1905) 367–368. – Споменица о отварању Универзитета. Бгд 1906, 116–117. – Зборник филолошких и лингвистичких студија. A. Белићу поводом 25-годишњице. Бгд 1921, XIV–XVIII (X. Барић). – СКА Год. 43 (1935) 179–214. – Зборник филолошких и лингвистичких расправа. A. Белићу о 40-годишњици његова научног рада. Бгд 1937, IX–XXXIII. – ЗФФ 4 : 2 (1959) 441–444. – ЈФ 24 (1959–1960) 49–84 (И. Грицкат). – Зборник радова о Александру Белићу. ПИ САНУ 498 (1976) 433–469 (И. Грицкат). Изабрана дела A. Белића. Књ. 14. Стр. 305–349 (И. Грицкат, С. Илић). - LPJ 1 (М. lvić). – EJ 1 (M. Stevanović). - M. С. Московљевић: Сећање на једну дијалектолошку екскурзију с професором Белићем. НЈ, н. с 10 (1960) 81–83. – X. Капиџић: Боравак професора др Александра Белића у Херцеговини 1903. г. НЈ, н. с 10 (1960) 84–87. – M. P. Николић: Прилози упознавању живота и рада Александра Белића. НЈ, н. с.: 11 (1961) 102–108; 14 (1964) 169–188. – M. Р. Николић: Избор Александра Белића за академика. НЈ, н. с. 17 (1968–1969) 83–96. – M. Ивић, Правци у лингвистици. 6. доп. изд. Бгд 1990.

Некролог: САН Гласник 12 (1960) 1–11 (И. Ђуричић, Б. Т. Благојевић, В. В. Виноградов и М. Минић). – Политика 28. II 1960 (М. Стевановић). – Naši razgledi 9 : 5 (1960) 109 (Р. lvić). – Književna tribina 21 (1960) 4 (Lj. Jonke). – Slovansky, přehled 46 : 2 (1960) (В. Havránek).

Фотографија: САНУ–Ф 190, 190/1–15, V