Петар КОЊОВИЋ

 

Петар КОЊОВИЋ
(Чуруг, 5.5.1883 - Београд, 1.10.1970)
композитор
директор Загребачке опере, професор Музичке академије (Београд) и управник Музиколошког института САНУ.

СКА: прави члан (Академије уметности) од 2. III 1946.

САНУ: редовни члан (Одељења ликовне и музичке уметности) од 22. III 1948. - Секретар Одељења ликовне и музичке уметности САН од 22. III 1948. до 25. III 1954.

Приступна беседа: Приступну беседу није одржао.

Биографија, библиографија: САН Год. 53 (1950) 169–176 и 69 (1964) 361–363 и 71 (1968) 364 и 72 (1970) 564. – Leksikon jugoslavenske muzike 1 (1984) 446–448 (Anonim). - МЕ 2 (S. Đurić Klajn). – Musiklexikon in Zwei Banden (Leipzig) 1 (1966) 499 (H. Seeger). – The New Grove Dictionary of Music and Musicians 10 (S. Đurić Klajn). - Оглед српске музичке ббл. 284–288 + 1412–1416 (В. Р. Ђорђевић). – Живот и дело П. Коњовића. САНУ 1989 [Стр. 134–137: ббл. (Е. Седак)].

Некролог: BSci. Sect. В 7 (1971) 203–204 (S. Rajičić).

Фотографија: САНУ–Ф 228, 228/1–2