Никодим Павлович КОНДАКОВ

 

Никодим Павлович КОНДАКОВ
Кондаковь Никодим Павлович
(Халањ, 1/13.11.1844 - Праг, 17.2.1925)
историчар византијске и староруске уметности и археолог
професор универзитета (Одеса, Петроград, Праг).

СКА: дописник (Академије уметности) од 5. II 1901.

Биографија, библиографија: Kudĕlka, 236–237 (J. Myslivec). – RHSE 1 (1924) 438–442 (Anonim=Sigma). – Руска емиграција II, 266 (A. Арсењев). - Материалы для Бioграфическаго Словаря 1 (1915) 338–342. - СДР 187–188 (Л. П. Лаптева). - Сборникь H. П. Кондакова, XXXIV–XL (Г. В. Вернадскгй). – Seminarium Kondakovianum 1 (1927) 315–317 (Г. В. Вернадсюй) и 3 (1929) 295–296 (Аноним).

Некролог: Slávia 3 (1924–1925) 787–789 (Anonim = Sigma). – ЛБАН 8 (1924–1925) 41–45 (Anonim). – RES 5 (1925) 165–166 (A. Mázon). – AČAVU 36 (1926) 89–105 (K. Chytil). – СКА Год. 33 (1926) 155 (А. Белић).

Фотографија: САНУ–Ф 349, 349/1