Вук КАРАЏИЋ

 

Вук КАРАЏИЋ
(Тршић, 26.10.1787 - Беч, 26.1.1864)
језички реформатор, сакупљач народних умотворина
секретар Правитељствујушчег Совјета и учитељ у Београду.

ДСС: кореспондентни члан од 11. VI 1842.

Биографија, библиографија: Дод. Поменику, 178 (М. Ђ. Милићевић). - GE 21 (L. Léger). - Љ. Стојановић: Живот и рад В. Ст. Караџића. Бгд 1924. Стр. 758- 774. – Ковчежић 1–3, 5–8, 10–15 (1958–1977) (Г. Добрашиновић). – М. Поповић: Историја српске књижевности : романтизам. Књ. 1. Бгд 1968. Стр. 358–362. – LPJ 3 (G. Dobrašinović). – ЕСИ 428–429 (С. Ћирковић).

Фотографија: САНУ–Ф 30, 30/1–2