Слободан ЈОВАНОВИЋ

 

Слободан ЈОВАНОВИЋ
(Нови Сад, 21.11/3.12.1869 - Лондон, 12.12.1958)
правник, историчар, политичар и писац
професор универзитета (Велика школа и Универзитет, Београд) и председник владе у избеглиштву у Лондону.

СКА: дописник (Академије друштвених наука) од 4. II 1905. Прави члан (Академије друштвених наука) од 4. II 1908. Председник СКА од 31. I 1928. до 31. I 1931. Секретар Академије друштвених наука СКА од 22. II 1914. до 7. III 1925

САНУ: редовни члан од 22. III 1948. није распоређен и изостављан из спискова чланова САН до 1972. када се наводи у списковима преминулих чланова: Год. САНУ 77 (1972).

Приступна беседа: Уставобранитељи и њихова влада 1838–1858. Шт. СКА 1912. (ПИ 36). Проглашен 15. XII 1911. (СКА Год. 25 (1911) 170–173).

Биографија, библиографија: Lj. JAZU 40 (1927) 147–148 (M. Kostrenčić). – НЕ 2 (J. Продановић). – С. Јовановић: Сабрана дела. Бгд 1991. Књ. 12, стр. 719–880 (Ж. Стојковић). - LPJ 2 (D. Vlatković). – ЕСИ 416–418 (Љ. Димић). – BLGS 2 (1976) 307–308 (A. Moritsch). - СКА Год. 18 (1905) 371–372 и 21 (1908) 429 и 35 (1927) 214–215. – Споменица УБ. Бгд 1906. Стр. 130–131. - С. Јовановић: Сабрана дела. Бгд 1935. Књ. 16, стр. 439–463 (И. Пржић). – Poruka (London) 25 (1954) 9–10 и 53–54 (1959) 53–54 (К. St. Pavlovic) =Слободан Јовановић у емиграцији – разговори и записи. Бгд 1993. Стр. 223–231 (К. Ст. Павловић). – С. Јовановић: Сабрана дела. Бгд 1991. Књ. 1, стр. 233–326 (М. Ђурђулов).

Фотографија: САНУ–Ф 221, 221/1–18, X